14 sie '12

Misja : Frima – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Firma PERFEKTA ogłasza dodatkowy nabór do projektu MISJA: FIRMA. W dniach 10-29 sierpnia 2012r. dokumenty aplikacyjne mogą składać osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo*.

Projekt adresowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, a ponadto:
– zamieszkują powiat: proszowicki, krakowski, tarnowski lub m.Tarnów.
oraz
– są osobami do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawnymi.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
– bezpłatne szkolenia i doradztwo związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (pokrywamy również koszty wyżywienia oraz dojazdu na zajęcia),
– bezzwrotna dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000 zł,
– wsparcia pomostowe w wysokości do 800 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.misja.perfekta.biz.pl oraz w biurze projektu.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę