9 maj '08

Nagroda Prezesa NBP za najlepszą prace mgr z zakresu nauk ekonomiczny

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych. race do konkursu moga zgłasać autorzy, a także uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autora.

Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2008 r

Nagrody:
Autorom najlepszych prac kapituła przyznaje trzy nagrody:
– pierwsza nagroda w wysokości 10 000 złotych
– druga nagroda w wysokości 7 000 złotych
– trzecia nagroda w wysokości 5 000 złotych

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Kapitułę, w której zasiadają:
1. Prof. dr hab. Alojzy Z.Nowak – Przewodniczący Kapituły
2. Prof. dr hab. Mirosław Pietrawicz
3. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak
4. Prof. dr hab. Jerzy Nowak
5. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
6. Prof. dr hab. Jacek osiewalski
7. Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

Konkurs zakończy się uroczystą Galą wręczenia nagród, w trakcie której Prezes Narodowego Banku Polskiego, Sławomir Stanisław Skrzypek wręczy nagrody laureatom.
Uroczystośc wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu/październiku 2008 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestniczenia w konkursie znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www.nbp.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę