24 paź '13

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz dni otwarte

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem informacji finansowej i narzędzi e-gospodarki. Program współpracy szkół z instytucjami infrastruktury sektora bankowego.

6.11.2013 , godz. 11:15., sala 13 w WSZiB w Krakowie
"System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie – rola BIK" w ramach Drzwi otwartych.

Projekt "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstał z inicjatywy Związku Banku Polskich i dotyczy szerokozakrojonej współpracy z uczelniami. Program dotyczy rozpowszechnianiu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem i opiera się głównie na organizacji serii wykładów oraz spotkań ze studentami, które prowadzone są przez nauczycieli akademickich wspólnie z praktykami z instytucji będących partnerami projektu: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program realizowany jest poprzez bliską współpracę ze szkołami wyższymi na rzecz poszerzania wiedzy studentów – przyszłych i aktualnych przedsiębiorców lub pracowników wyższych szczebli w strukturze zarządzania firm – o praktyczne zagadnienia dotyczące zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki.

Program NZB ma charakter ogólnopolski i obecnie realizowany jest z ponad setką uczelni na terenie całego kraju.

Więcej na stronie:
http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8984


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę