6 lut '14

O projekcie „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”

W Polsce co godzinę ktoś kolejny dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Tę okrutną diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na nowe życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety w Polsce jest ciągle zbyt mało. Aktualnie niewiele ponad pół miliona! Dla wielu pacjentów w Polsce, za-kwalifikowanych do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, tego dawcy nie można znaleźć. Dla porównania w Niemczech, w kraju o dwukrotnie większej populacji niż Polska, tych dawców jest prawie 4 500 000! Polska ma więc potencjał na co najmniej 1 000 000 potencjalnych dawców szpiku, czyli 1 000 000 szans na nowe życie dla tych, którzy potrzebują tego najbardziej, chorych na nowotwory krwi.

W naszym kraju studiuje około 2 000 000 młodych ludzi i to zainspirowało nas do stworzenia projektu rejestracji potencjalnych dawców wśród społeczności akademickich, którego celem jest zjednoczenie wszystkich studentów na rzecz ratowania życia ludzkiego. Do tej pory w ramach dwóch edycji projektu studenckiego zarejestrowały się 23 563 osoby. Głęboko wierzymy w to, że podobnie jak w poprzednich edycjach, studenci swoim zapałem i chęcią zmiany świata na lepsze pociągną za sobą ogromną grupę ludzi chętnych do świadomej rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Jesteśmy przekonani, że praca i zaangażowanie młodych ludzi podczas wiosennego finału projektu „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie” przełoży się na spektakularny sukces w postaci zarejestrowania kolejnych potencjalnych dawców, a rezultaty będą widoczne przez długie lata w postaci uratowanych istnień ludzkich.

Wszyscy studenci oraz studentki chętni pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi pro-szeni są o wypełnienie aplikacji na „Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska”. W ten sposób można wykonać pierwszy krok, aby pomóc oraz mieć realny wpływ na poprawę sytuacji osób chorych na nowotwory krwi. Za pomocą aplikacji chcielibyśmy poznać motywację studentów i studentek oraz powody, dla których chcą zaangażować się w projekt „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. Rolą „Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska” będzie:

• godne reprezentowanie Fundacji DKMS Polska na uczelni oraz społeczności lokalnej,
• udział w konferencji dla „Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska”, która odbędzie się w dniach od 28 lutego do 2 marca w Warszawie (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji dla „Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska”, w przypadku kilku zgłoszeń z jednej uczelni, prosimy o wybranie delegata, który będzie reprezentował uczelnię podczas konferencji w charakterze lidera zespołu. Pozostali „Studenccy Ambasadorzy Fundacji DKMS Polska” proszeni są o dołącznie do zespołu oraz wsparcie działań. WSZYSTKIE KOSZTY KONFERENCJI: PRZEJAZDY, NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE, ZOSTANĄ POKRYTE PRZEZ FUNDACJĘ DKMS POLSKA),
• zaangażowanie grupy wolontariuszy chętnych do pomocy w organizacji projektu na uczelni oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku
• zorganizowanie akcji informacyjno-edukacyjnej poprzedzającej akcję rejestracji (na uczelni oraz w mieście, w którym znajduje się uczelnia) zgodnie z instrukcjami oraz wsparciem ze strony Fundacji DKMS Polska,
• zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego 9 i 10 kwietnia 2014 r. zgodnie z instrukcjami oraz wsparciem ze strony Fundacji DKMS Polska,
• ewentualny udział w kolejnej edycji projektu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 lub pomoc w znalezieniu następcy.

„Studencki Ambasador Fundacji DKMS Polska” otrzyma wsparcie z ramienia Fundacji DKMS Polska w działaniach projektowych.

Studencki projekt rejestracji potencjalnych dawców szpiku „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie” odbędzie się zgodnie z ramowym harmonogramem przedstawionym poniżej:

Data rozpo-częcia: Data zakończe-nia: Planowane działania:
30.01.2014 13.02.2014 Termin nadsyłania aplikacji na „Studenckiego Ambasado-ra Fundacji DKMS Polska” na adres: student@dkms.pl

14.02.2014 15.02.2014 Weryfikacja aplikacji ze strony Fundacji DKMS Polska.
16.02.2013 18.02.2014 Wybór liderów projektu, którzy wezmą udział w konferen-cji szkoleniowej w Warszawie.
19.02.2014 Udostępnienie forum dyskusyjnego dla uczestników pro-jektu „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”.
18.02.2014 27.02.2014 Wybranie oraz pozyskanie zgody na przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców na uczelni.
28.02.2014 02.03.2014 Konferencja dla „Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska”.
10.03.2014 18.03.2014 Dostarczenie wszystkich materiałów marketingowych oraz materiałów niezbędnych do rejestracji dawców do „Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska”.
18.03.2014 08.04.2014 Akcja informacyjno–edukacyjna.
09.04.2014 10.04.2014 Przeprowadzenie akcji rejestracji dawców jednocześnie na wszystkich uczelniach.

Rejestracja jako potencjalny dawca szpiku to bardzo poważna decyzja, którą podejmujemy na całe życie. Należy pamiętać o tym, że rejestracja zajmuje chwilę, a pobranie 4ml krwi lub wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka nie boli. Kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może otrzymać telefon z informacją, że jest pacjent, któremu być może można uratować życie. Projekt „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie” ma również charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych aspektów projektu jest przekazanie wiedzy na temat:
• bycia potencjalnym dawcą,
• problematyki dawstwa szpiku kostnego w Polsce,
• dojrzałości w momencie rejestracji jako potencjalny dawca.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę