4 gru '19

ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

W dniu 30 listopada na terenie WSZIB studentki rozdawały pomarańczowe słodkości, owoce oraz naklejki Pierwszego Krakowskiego Klubu- Stop Przemocy Wobec Kobiet, Fundacji Soroptimist International.
Działania te były prowadzone w ramach #OrangeDay, aby wyrazić sprzeciw wobec przemocy, która dotyka kobiet.
ORANGE DAY – ma uwrażliwić opinię publiczną na problem przemocy wobec kobiet i różnych form dyskryminacji ze względu na płeć.

Kolor kampanii – POMARAŃCZOWY!

W ramach kampanii organizowane są różne spotkania, panele dyskusyjne, pikiety, zakładane są pomarańczowe elementy garderoby np. czapki, berety, szale czy rękawiczki. Dnia 25 listopada oświetlona została na pomarańczowo Tauron Arena, kładka Bernatka oraz estakada ulic Wielicka-Lipska. Bądźmy solidarni w naszym sprzeciwie wobec przemocy, której doświadczają kobiety.

Powiedzmy razem: STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę