18 cze '14

Ostatnia szansa na zapisanie się do bezpłatnego programu!

6 lipca upływa termin zgłoszeń do drugiej edycji projektu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi
Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.
Udział bezpłatny!
Jest to projekt edukacyjny dedykowany studentom i absolwentom (do 26 roku życia):
– farmacji
– finansów
– zarządzania
– prawa
– zdrowia publicznego
– chemii
– biotechnologii
– kierunków biomedycznych
– osobom zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia.
Liderzy w sektorze ochrony zdrowia to:
– bezpłatne weekendowe szkolenia, warsztaty, case’y
– spotkania ze specjalistami i autorytetami
– panele dyskusyjne
– płatne staże w największych firmach i instytucjach w Polsce
– Uroczyste Podsumowanie Projektu, które odbędzie się w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych
Celem projektu jest kształcenie kadry managerskiej, która w przyszłości będzie zarządzać firmami na rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz placówkami służby zdrowia.

Zajęcia odbędą się w trybie weekendowym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w terminach:
20-21 września 2014
27-28 września 2014
4-5 października 2014
11-12 października 2014
Aplikacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji http://www.paga.org.pl/projekty/liderzy_w_sektorze_ochrony_zdrowia/formularz
Wśród zagadnień, które zostaną poruszone podczas warsztatów są m. in. finansowanie publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, nowe technologie, regulacje prawne, zasady funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Nie zabraknie również spotkań z wybitnymi postaciami z tego sektora. Wysoką jakość szkoleń gwarantują praktycy i eksperci firm partnerskich, którzy przeprowadzą wykłady oraz warsztaty.
Współorganizatorami projektu są: Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Honorowy Patronat nad projektem objął Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia – Maciej Piróg.
Partnerami projektu są między innymi: Asseco, INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Formedis, LUX MED, Scanmed Multimedis, Szpital Specjalistyczny im. Św. Zofii w Warszawie.
Patronami Medialnymi projektu są: Forbes, Gazeta Farmaceutyczna, GPW Media, Healthcare Magazine, Magazyn Aptekarski, Medexpress.pl, Menedżer Zdrowia, Nowa Medycyna, PAP Biznes, Polsat Biznes, Służba Zdrowia, Zarządzanie Placówkami Medycznymi.
Strona projektu: http://www.paga.org.pl/projekty/liderzy_w_sektorze_ochrony_zdrowia

Więcej informacji:
Sylwia Gromada, Koordynator Projektu
sgromada@paga.org.pl, tel.: 22/ 537 73 32


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę