6 maj '14

OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

14 maja zapraszamy na wykład o tym, jak działania Parlamentu Europejskiego wpływają na nasze życie oraz dlaczego warto głosować w nadchodzących wyborach.

Parlament Europejski

W maju mija dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj Polacy raczej nie mają już wątpliwości, jak duży wpływ wywarło członkostwo na obraz naszego kraju. Nauczyliśmy się korzystać z funduszy unijnych, samorządy finansują nowe inwestycje, bezrobotni dostają dotacje na zakładanie firmy, a młodzi ludzie masowo wyjeżdżają za granicę w ramach projektu Erasmus albo Wolontariatu Europejskiego. Mimo to nasze zainteresowanie europejską polityką jest niewielkie. Często wydaje nam się, że ustalenia w Brukseli są odległe od naszej rzeczywistości, mimo że to tam zapada wiele decyzji mających istotny wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Polacy często słabo orientują się w roli Parlamentu Europejskiego, która jest przecież sukcesywnie zwiększana. Mimo naszego aktywnego korzystania z funduszy i programów unijnych frekwencja podczas ostatnich wyborów w 2009 roku wyniosła jedynie 24,53%. Polacy więc w dużej mierze jedynie biernie korzystają z uczestnictwa w UE, mimo że mogliby także wywierać wpływ na kształtowanie unijnej polityki.

Dla wszystkich osób niezdecydowanych Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało spotkania pod nazwą „Parlament Europejski, czy/dlaczego warto głosować?”.

Spotkanie ma na celu omówienie idei Unii Europejskiej, działania Parlamentu Europejskiego, jego roli w przygotowaniu prawa i roli Polaków jako świadomych wyborców. Prelekcja będzie mieć charakter apolityczny, nie będzie dotyczyć bieżących sporów politycznych i nie będzie popierać żadnej opcji politycznej. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Marek Żurek z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Zachęcamy do przybycia wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę przed nadchodzącymi wyborami.

Spotkanie ma charakter otwarty, ale większe grupy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 12 421 30 15 albo na adres e-mail rodm@rodm-krakow.pl
Spotkanie odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 315 (III piętro), w środę 14 maja o godzinie 11.00.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę