24 paź '13

„Plan Wernera 2013” konkurs

„Plan Wernera 2013”. Konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin luksemburskiego polityka, prekursora i „ojca” wspólnej waluty euro.

Startuje kolejna – po zeszłorocznym projekcie „Euro – ratunek czy katastrofa?” – inicjatywa Fundacji Koncept Europa. W związku z przypadającą w tym roku okrągłą, 100. rocznicą urodzin luksemburskiego polityka Pierre’a Wernera, prekursora waluty euro, Fundacja organizuje ogólnopolski konkurs dla studentów, połączony z uroczystą galą finałową w łódzkim oddziale Narodowego Banku Polskiego oraz naukową prelekcją na temat założeń planu Wernera.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap I polega na przygotowaniu eseju naukowo-publicystycznego z odpowiedzią na pytanie:
„Czy realizacja założeń raportu Wernera dotyczących integracji wychodzącej poza strefę polityki pieniężnej, pozwoliłaby uniknąć obecnego kryzysu w strefie euro? Czego w raporcie zabrakło, a które jego założenia pozostają aktualne do dzisiaj?”

• Etap II to gala finałowa, która polegać będzie na przedstawieniu przez autorów 5. najlepszych prac prezentacji na temat swoich esejów. Laureaci wezmą też udział w quizie wiedzy o strefie euro, postaci Pierre’a Wernera i założeniach raportu Wernera.

Termin wysyłania prac upływa 15 listopada 2013r. Nazwiska 5 finalistów poznamy 25 listopada 2013 r. Gala finałowa odbędzie się 12 grudnia 2013 r. w Centrum Informacji o Euro NBP w Łodzi. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody: tablety, netbook, eBooki i inny sprzęt multimedialny.
Projekt jest realizowany przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem konkursu jest PKO Bank Polski. Obsługę medialną zapewnia portal UniaEuropejska.org.

Animacja promocyjna konkursu dostępna jest w serwisie YouTube pod adresem:

Więcej informacji o konkursie, w tym jego pełny regulamin, można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://www.UniaEuropejska.org/PlanWernera2013
Kontakt: lukasz.korzeniewski@uniaeuropejska.org; tel. +48 733 459 546

Fundacja Koncept Europa to funkcjonująca od 2010 r. organizacja non-profit, której podstawowym założeniem jest popularyzacja wiedzy i informacji z zakresu integracji europejskiej, w tym próba krytycznej refleksji nad Europą, jej granicami, tożsamością oraz przyszłością. Głównym projektem wydawniczym Fundacji jest niezależny portal informacyjny UniaEuropejska.org.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w regionie działającym w trzech obszarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Bank jest liderem liderem rynku pod względem liczby klientów indywidualnych, dysponuje również największą w Polsce siecią sprzedaży. PKO Bank Polski jest najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę