6 maj '08

Planowanie kariery zawodowej

15 maja 2008 r. między godziną 9.00 a 12.00 w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, sala 256) odbędzie się wykład otwarty z cyklu "".

Wykład skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy lub stażu. Poprowadzą go specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia oraz zasadami redagowania dokumentów koniecznych do podjęcia legalnej pracy – również za granicą.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną bądź kontakt telefoniczny z:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 012/ 42 40 738
e-mail: centrum@wup-krakow.pl

Udział w wykładzie jest bezpłatny.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę