12 mar '14

Pokolenie Y – nowe wyzwanie dla pracodawców

Postęp techniczny i zmiany w gospodarce sprawiają, że pojawiają się coraz wyraźniejsze różnice pomiędzy pokoleniami. Każda nowa generacja niesie ze sobą nowe wyzwania, z którymi musi poradzić sobie zarówno rynek pracy, jak i pracodawcy. Zadanie to wydaje się być szczególnie trudne w przypadku najmłodszych pracowników, którymi należy umiejętnie pokierować, dając im jednocześnie dość dużą swobodę. Ekspert monsterpolska.pl radzi jak zarządzać najmłodszymi osobami w zespole.

Charakterystyka tajemniczego Y
Przedstawiciele pokolenia Y to obecni 18-29-latkowie. Są to osoby, które tak naprawdę dopiero wchodzą na rynek pracy i poszukują swojej ścieżki kariery. Pracodawcy muszą być wyrozumiali, szczególnie ze względu na fakt, że przedstawiciele tej ambitnej i jednej z najlepiej wykształconej generacji, mają duże aspiracje i perspektywy na to, aby w stosunkowo krótkim czasie dołączyć do kadry zarządzające niższego i wyższego szczebla. Stanowią one także znaczny odsetek kandydatów ubiegających się o pracę, co niesie za sobą ich zwiększone zatrudnianie – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Dla pracodawców stanowią oni prawdziwe wyzwanie. Muszą oni bowiem znaleźć sposób na ich zaangażowanie w życie firmy, ponieważ są dużo bardziej niż poprzednie generacje, skłonni do zmiany miejsca pracy. Wyrażenie „praca na całe życie” jest im całkowicie obce. Z badań przeprowadzonych przez Monster.com i Millennial Branding wynika, że dla ponad połowy (55%) przedstawicieli pokolenia Y, ich obecna praca jest jedynie jednym z kroków na drodze kariery zawodowej – dodaje Małgorzata Majewska. Istnieje wiele czynników, o których powinni pamiętać managerowie zarządzający dzisiejszymi 20-latkami. Według badań NextGen A global generational study, przeprowadzonych przez PwC, kluczowymi warunkami satysfakcji w życiu zawodowym są dla nich elastyczność w miejscu pracy, zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz możliwość wyjazdów za granicę w ramach zadań zleconych przez firmę.

Problem z priorytetami
Młodych pracowników można określić jako dzieci technologii. Od zawsze mieli właściwie nieograniczony dostęp do informacji i są przyzwyczajeni do bombardowania ich wieloma treściami jednocześnie, ale większość z nich stanowi dla nich informację jednorazowego użytku. W konsekwencji, są podatni na przeciążenie nadmiarem danych w pracy. Trudno im w związku z tym odróżnić ważne treści i zadania biznesowe od tych mniej istotnych. To właśnie na tym etapie najbardziej potrzebni są managerowie, którzy powinni pomóc młodym pracownikom zorganizować sobie czas i ustalić priorytety. Generacja Y docenia taki poziom wsparcia.

Informacja zwrotna w cenie
Wielu z nich lubi być w centrum uwagi. Przyzwyczajeni do pogoni za popularnością i zainspirowani sukcesami 20-letnich milionerów, np. Marka Zuckerberga, są głodni sukcesu i pełni ambicji jak nikt wcześniej. To ich ogromna zaleta, która jednak wymaga odpowiedniego zarządzania i ukierunkowania. W przypadku starszych pracowników ocena roczna wystarczy. Pokolenie Y wymaga częstszej informacji zwrotnej o wynikach i stylu swojej pracy. Cenią otwartość i uczciwość, ale również łatwo się zniechęcają – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Kompromisowe podejście
Pokolenie Y dorastało z technologią mobilną. Praca w ruchu to dla nich codzienność. Na pewno, docenią korzyści zdalnego zatrudnienia. Danie im w tym względzie pewnej swobody, pozwoli na wypracowanie własnego stylu realizacji zadań. Jeżeli, więc jest to w zgodzie z polityką firmy, warto rozważyć uzasadnione prośby dotyczące elastyczności godzin pracy spędzanych za biurkiem – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. Typowy przedstawiciel pokolenia Y dużą część swojego życia poświęca na kontakty on-line. Jeżeli tylko wywiązuje się on z powierzonych zadań, należy przymknąć oko na sporadyczne korzystanie z portali społecznościowych. Bycie za pan brat z mediami społecznościowymi, to jeden z powodów, dla których przedstawiciele tego pokolenia są dobrymi graczami zespołowymi. Zadania grupowe pozwalają im pokazać, to co najlepsze, a jednocześnie pomagają budować pewność siebie – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Międzypokoleniowy zespól
Pracownicy z pokolenia Y to bez wątpienia ogromne wyzwanie dla kadry zarządzającej, ale ich zatrudnienie przynosi wymierne korzyści. Najwięcej zyskają firmy inwestujące w program mentorski, który wzmocni zaangażowanie i rozwinie talenty młodych podwładnych, przy jednoczesnym zaangażowaniu starszych pracowników. Dzięki temu wszystkie pokolenia zatrudnione w danym przedsiębiorstwie będą mogły wypracować styl współpracy oparty na szacunku i wzajemnym docenianiu swojego wkładu. Pozwoli to również na wyeliminowanie niezdrowej konkurencji i poczucia zagrożenia, a dla firmy zaprocentuje lepszymi perspektywami na sukces.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę