20 sty '14

Popyt na specjalistów IT nie maleje. I nie zmaleje

Analiza kwartalna ofert pracy opublikowanych na monsterpolska.pl – październik – grudzień 2013

Branża IT była zdecydowanym liderem jeśli chodzi o liczbę ofert pracy opublikowanych na monsterpolska.pl w czwartym kwartale ubiegłego roku. Za nią uplasowały się oferty z kategorii finanse i bankowość oraz na stanowiska techniczne. Spadło zapotrzebowanie na pracowników administracyjnych, obsługi klienta oraz stanowiska produkcyjne.
Niezmienne zapotrzebowanie na pracowników w branży IT

Od października do grudnia 2013 oferty pracy dla specjalistów IT stanowiły średnio ponad połowę – 51% – wszystkich opublikowanych ofert na monsterpolska.pl. Na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy ich udział w ogólnej liczbie ofert pracy wahał się pomiędzy 49% – 54%, natomiast w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 ich liczba wzrosła o ok. 17%. Aby utrzymywać przewagę konkurencyjną naszej gospodarki na rynkach międzynarodowych, a także wzrost gospodarczy, konieczne są inwestycje w nowe technologie. W związku z tym popyt na programistów, administratorów baz danych czy twórców aplikacji i rozwiązań na urządzania mobilne, a także inżynierów, będzie rósł. Już nie tylko międzynarodowe koncerny, centra rozwojowe, usług wspólnych oraz biznesu zgłaszają zwiększone zapotrzebowanie na kandydatów z tej branży. Również polskie firmy coraz częściej stawiają na innowacje – podsumowuje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Reszta podium bez większych zmian
W IV kwartale zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników z sektora finanse i bankowość. Liczba ofert pracy na monsterpolska.pl skierowanych do specjalistów z tych branż wzrosła na przestrzeni analizowanego okresu z 9% do 15%. W porównaniu do trzeciego kwartału 2013 ich liczba prawie się podwoiła. W przeciągu całego kwartału liczba ofert pracy na stanowiska techniczne utrzymała się na stałym poziomie, ale porównując ją z III kwartałem wzrosła o ok. 29%. Zaraz za podium znalazła się sprzedaż. Udział ofert pracy skierowanych do specjalistów z tego segmentu wyniósł średnio 7% w IV kwartale ubiegłego roku (o 24% więcej niż w kwartale poprzednim).
Centra Usług Wspólnych i Outsourcing w natarciu

W IV kwartale intensywnie zatrudniały Centra Usług Wspólnych (SSC) oraz firmy outsourcingowe. Opublikowały one średnio 55% wszystkich ofert pracy na monsterpolska.pl i było ich więcej o ok. 30% niż w III kwartale. Według prognoz ABSL, Centra Usług Wspólnych będą nadal dynamicznie się rozwijać. Dają one szansę nie tylko specjalistom z różnych dziedzin, ale również studentom i absolwentom. Gwarantują pracę w międzynarodowym środowisku oraz dają szansę poznania światowych standardów pracy w ich zawodzie – komentuje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.
Łączna liczba ogłoszeń na portalu monsterpolska.pl wzrosła w czwartym kwartale w stosunku do kwartału trzeciego o 7%.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę