4 lis '14

Poszukujemy ambasadorów Dialogu Usystematyzowanego!

1.Kto jest organizatorem Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego?
Program Ambasadorski Dialogu Usystematyzowanego jest częścią ogólnoeuropejskiej
inicjatywy realizowanej przez organizacje zaangażowane w proces
dialogu usystematyzowanego. W Polsce projekt jest koordynowany przez Polską
Radę Organizacji Młodzieżowych przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które razem tworzą Krajową
Grupę Roboczą ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą.

2. Kto może zostać ambasadorem/ambasadorką ?
Każda osoba pomiędzy 18 a 26 rokiem życia.

3. Czy ambasadorzy będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne?
Nie, działania ambasadorskie opierają się na idei wolontariatu oraz zaangażowania
społecznego.

4. Jakie są będą obowiązki ambasadora/ambasadorki?
Zadaniem ambasadorów/ambasadorek będzie zaangażowanie swoich rówieśników
w konsultacje tematu przewodniego Dialogu Usystematyzowanego.
Można to robić m.in. poprzez prowadzenie spotkań, warsztatów, debat.
Można organizować 2 rodzaje wydarzeń: warsztaty/debaty/spotkania dla
młodych ludzi oraz debaty/spotkania młodzieży z politykami. Liczymy, że każdy
ambasador zorganizuje łącznie 3 takie wydarzenia, angażujące w sumie
100 osób.

5. Czy ambasador musi sam/sama organizować te wszystkie inicjatywy?
Nie. Jak najbardziej wskazane jest, aby ambasador/ambasadorka zaangażowała
innych wolontariuszy lub znajomych, którzy pomogą w realizacji inicjatyw.

6. Co zyskuje ambasador/ambasadorka projektu Dialogu Usystematyzowanego?
· Jako ambasador/ambasadorka będziesz częścią międzynarodowego
projektu, realizowanego w 28 krajach Europy.
· Dzięki szkoleniom poszerzysz swoją wiedze na temat funkcjonowania
Unii Europejskiej.
· Będziesz miał/miała możliwość realizacji własnych pomysłów.
· Poznasz wielu młodych aktywistów/tek takich jak Ty.
· Ponadto, rozwiniesz swoje kompetencje liderskie oraz zdobędziesz nowe
doświadczenia.
· Dla ambasadorów przewidujemy również atrakcyjny pakiet gadżetowo-
promocyjny, jak również zapewniamy materiały potrzebne do realizacji
warsztatów.
· Ponadto każdy ambasador otrzyma imienny certyfikat, a dla najlepszych
przewidziano nagrody.

7. Ile miesięcy będzie trwać projekt?
Projekt potrwa do końca października 2015. W zamierzeniu organizatorów
projekt ma być cykliczny – dla chętnych istnieje możliwość przedłużenia kadencji
ambasadorskiej.

8. Na czym będzie polegało wparcie ambasadorów/ambasadorek przez organizatorów?
Organizatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne dla ambasadorów. Osoby
zakwalifikowane do programu zostaną zaproszone na szkolenie, które odbędą
się 22-23 listopada w Zielonej Górze oraz na konferencję, która odbędzie
się w grudniu w Warszawie. Na szkoleniu ambasadorzy pogłębią swoją wiedzę
na temat funkcjonowania dialogu usystematyzowanego. Dowiedzą się jak
organizować skuteczne warsztaty lub debaty. Nauczą się jak stworzyć własną
kampanię konsultacyjna. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane
z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uczestników, zapewniają atrakcyjny
pakiet gadżetowo-promocyjny oraz materiały do przeprowadzenia warsztatów
w regionach. Na najlepszych ambasadorów czekają również nagrody.

9. W jaki sposób mogę skontaktować się z organizatorami w razie pytań
i wątpliwości?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres koordynatora: tomasz.
klemt@prom.info.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę