22 sty '16

PRACA DLA MŁODYCH !!

PRACA DLA MŁODYCH !!
projekt skierowany do osób młodych do 29 roku życia zamieszkałych na terenie
miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 r. – 31.10.2017 r.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Skorzystaj – zdobądź doświadczenie zawodowe podczas stażu,
pracę lub załóż swoją firmę.

Z czego możesz skorzystać ?

 Z bezpłatnych szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 Z płatnych staży;
 Z Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 Z indywidualnego wsparcia pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia;
 Z opieki osobistego doradcy, pośrednictwo pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Poszukiwania Pracy;
 Z warsztatów umiejętności miękkich;
 Ze zwrot kosztów dojazdu na staże

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie ?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 zmotywowana do znalezienia ciekawej pracy;
 w wieku 18-29 lat;
 bierna zawodowo (nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy), która jednocześnie nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym);
 z wykształceniem maksymalnie podnadgimnazjalnym (średnim);
 zamieszkała na terenie miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.
50% Uczestników Projektu będą zamieszkiwać obszary wiejskie

InBIT sp. z o.o.
Ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków
Tel. 12 626 01 50/ 12 617 18 91,
e-mail:pracadlamlodych@inbit.pl www.pracadlamlodych.inbit.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę