15 gru '06

Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał 94 miejsca dla studentów ubiegających się o podjęcie pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2006.
Oferta pracy wakacyjnej adresowana jest do studentów zamieszkujących lub studiujących w województwie małopolskim i spełniających następujące warunki:
– nauka na studiach dziennych (z wykluczeniem studentów ostatniego roku),
– wiek 18 – 35 lat,
– bardzo dobra i dobra znajomość języka niemieckiego potwierdzona przez upoważnioną osobę
– gotowość do pracy przez co najmniej 2 miesiące wakacji.

Studenci zainteresowani zatrudnieniem wakacyjnym w Niemczech i spełniający w/w kryteria mogą rejestrować się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w okresie od 8 – 18 grudnia 2006 w godzinach od 9.00 – 14.00 w następujących miejscach:

– studenci studiujący lub zamieszkali na terenie miasta Krakowa oraz na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, pok.121, tel. (12) 430-03-81

– studenci studiujący lub zamieszkali na terenie: Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego – w Zespole Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, pok 208, tel. (18) 442-91-25, wew. 10

– studenci studiujący lub zamieszkali na terenie Tarnowa oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego – w Zespole Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie, Al. Solidarności 5 – 9, pok 134, I piętro tel. (14) 626 99 40

Rejestracja kandydatów kończy się z dniem 18 grudnia 2006 o godz.14.00.
Kolejność rejestracji nie ma znaczenia, ponieważ wybór kandydatów do pracy wakacyjnej nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2006 w siedzibie WUP, Plac Na Stawach 1.

Ostatecznego wyboru kandydatów do pracy dokonują pracodawcy niemieccy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz w jego zespołach zamiejscowych w Nowym Sączu i Tarnowie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę