27 sie '13

Praktyki studenckie – pierwsze kroki na rynku pracy

Wykształcenie nie jest już jedyną przepustką do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Podstawową kwestią, którą zainteresowani są pracodawcy, poszukując odpowiedniego kandydata na stanowisko pracy, jest doświadczenie zawodowe. Nie każdy absolwent jednak dysponuje doświadczeniem, gdyż równoczesna praca i nauka dla wielu studentów są po prostu niemożliwe do pogodzenia. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie mogą, a wręcz powinny być, praktyki studenckie odbywane w trakcie edukacji wyższej i to w nich należy upatrywać szansy na podnoszenie własnych kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Stają się one co raz popularniejszymi formami zdobywania doświadczenia zawodowego, wielokrotnie będąc kluczem do odniesienia późniejszego sukcesu na rynku pracy. Jakie są rodzaje praktyk? Jakimi kryteriami kierują się studenci przy ich wyborze? Czy praktyki bezpłatne mają jeszcze szansę dostarczyć studentom satysfakcji? Co w praktykach studenckich jest najistotniejsze i co na ten temat mówią eksperci?

Pierwszym rodzajem praktyk studenckich są te organizowane przez uczelnie wyższe. Powody, dla których nie cieszą się one tak dużym zainteresowaniem, jak te organizowane przez firmy i korporacje, są dwa. Dla większości studentów aspekt finansowy jest głównym czynnikiem motywacyjnym w poszukiwaniu praktyk, a te organizowane przez uczelnie na ogół są bezpłatne. Ale nie tylko. Praktyki studenckie są bardzo często obowiązkowe, a studentom zależy tylko na ich „załatwieniu” i „zaliczeniu”. Brak zaangażowania w praktyki, które często nie korespondują z zainteresowaniami studentów powoduje, że studenci nie upatrują w nich szans ani możliwości na zdobycie ciekawego doświadczenia. Nie oznacza to jednak, że są bezwartościowe. Wręcz przeciwnie. Praktyki studenckie są niezbędne, aby wkroczyć na rynek pracy i stanowić konkurencję dla osób, które legitymują się doświadczeniem zawodowym. W ich trakcie student ma szansę zapoznać się z wieloma regułami rządzącymi rynkiem pracy oraz zetknąć się z realnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania. W przyszłości takiej wiedzy będzie oczekiwał pracodawca, więc warto wykorzystać ten czas, aby poszerzać i pogłębiać zakres swoich kompetencji.

Dodatkowo pracodawcy wymagają zorientowania w wielu aspektach i dziedzinach, a praktyki odbywane w kilku środowiskach pozwalają zapoznać się z różnorodnymi obszarami działalności zawodowej. Zatem to, czy praktyki są płatne czy nie, nie powinno stanowić głównego kryterium w ich doborze. Raczej możliwości rozwoju i zdobywanie doświadczenia powinno być najważniejszym aspektem przy ich podejmowaniu. Dobrze dobrany i nakreślony plan pozwoli odnieść sukces, a wiedzę zdobytą na praktykach wykorzystać wielokrotnie z korzyścią dla siebie, jaki i dla przyszłego pracodawcy. Oprócz znajomości praktycznych aspektów wykonywanej pracy student uczy się rzeczy bezcennych. Relacji międzyludzkich, w tym z pracodawcą, zależności w miejscu pracy, zdobywa praktykę w załatwianiu spraw oficjalnych, zapoznaje się z kodeksem pracy, zasadami rekrutacji, czy wymagań stawianych przed pracownikami danej firmy. Trudno nie docenić takich doświadczeń. Chociażby dlatego, że praktyczna wiedza o prawach rządzących rynkiem pracy przyda się na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie absolwent będzie mógł wykazać się znajomością pewnych reguł lub przedstawić się jako osobę ambitną, która nie obawia się żadnych wyzwań.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem:
http://youngpro.pl/artykuly/1/sposob-na-kariere/932/raport-spoleczny-praktyki-studenckie-pierwsze-kroki-na-rynku-pracy


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę