7 lut '17

Praktyki w ZUS w Krakowie

ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI !
Nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Adres: ul. Pędzichów 27; 31-080 Kraków
Branża/sektor: administracja publiczna
Telefon: (12) 4246247
www: www.zus.pl
e-mail: praktyki.krakow@zus.pl

Profil: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Oddział w Krakowie jest jednym z największych pośród 43 oddziałów. Podlegają pod niego 4 inspektoraty oraz 3 biura terenowe.

Kategoria stanowiska: praktykant
Miejsce pracy: Kraków/ praktyka dostosowana do trybu studiów

Co proponujemy:
Zapoznasz się z uregulowaniami prawnymi oraz strukturą ZUS i włączysz się w pracę wybranej komórki organizacyjnej. Poznasz kulturę organizacyjną panującą w jednostce sektora publicznego posiadającej ponad osiemdziesięcioletnią tradycję. Nabędziesz umiejętności z zakresu zastosowania wybranych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i aktów wykonawczych w praktyce, obsługi klientów, czy obiegu dokumentów w ZUS. U nas będzie mógł sprawdzić swoje praktyczne umiejętności:

– z zakresu MSO (Word, Excel, PowerPoint),
– organizacyjne,
– komunikacyjne i językowe,
– dydaktyczne i trenerskie.

Kogo szukamy:
Zapraszamy do odbycia praktyki studenckiej, jeśli jesteś:
 studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 zainteresowany tematyką ubezpieczeń społecznych
 rzetelny i sumienny podczas wykonywania powierzonych zadań

a ponadto posiadasz:
 wysoką kulturę osobistą
 umiejętność współpracy z innymi

Sposób aplikowania:
– pobierz ze strony internetowej (www.zus.pl) Formularz adaptacyjny,
– wypełnij formularz i dostarcz go do ZUS Oddział Kraków, ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków, pokój 238 (kontakt – praktyki.krakow@zus.pl; tel. 124246247).

Informacje dodatkowe:
Praktyka bez wynagrodzenia. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Praktykant powinien posiadać ważną polisę ubezpieczenia NNW.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę