2 kwi '08

Praktykuj z Cieniem !!!

Nie trać czasu na samodzielne poszukiwania praktyk – zajrzyj na stronę
www.cm.iblf.pl, gdzie znajdziesz oferty 700 miejsc zgłoszone przez firmy w
IX edycji programu Cień Menedżera.
Prześlij swoją aplikację, która weźmie udział w procesie rekrutacyjnym
przeprowadzanym przez konsultantów Portalu Rynku Pracy WWW.HRK.PL. Praktyki
trwają minimum miesiąc, a ostateczny termin ustala firma wraz z wybranym
kandydatem. Pamiętaj nie są to tylko praktyki wakacyjne, mogą odbyć się w
terminie od lipca 2008 do czerwca 2009.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 kwietnia 2008 roku

Firmy biorące udział w IX edycji programu Cień Menedżera zainteresowane są
studentami od III roku studiów z następujących kierunków studiów
zarządzanie, marketing, nauki ścisłe, prawo, ekonomia oraz socjologia,
psychologia, pedagogika i administracja. Firmy ze swojej strony zapewniają,
że student podczas praktyki zdobędzie doświadczenie, pozna charakter pracy
oraz działanie specjalistycznych systemów w danej firmie/dziale, nawiążę
kontakty i znajdzie zatrudnienie oraz będzie brał udział w opracowywaniu
strategii rozwoju nowych produktów i firmy.Większość firm proponuje
praktyki trwające od 1 miesiąca do trzech, jest to najkorzystniejszy
termin dla dwóch stron i co ciekawe nie są to miesiące wakacyjne,
ostateczny termin uzgadnia firma i wybrany kandydat. Po odbytej praktyce
prześlij do nas swoją opinię.

Przekaż dalej informację o programie, daj szansę innym na odbycie ciekawej
praktyki!!

www.cm.iblf.pl
Partnerzy programu: BP, HRK.pl, Sheraton, IBLF
Patroni medialni: Puls Biznesu, Polskie Radio BIS,Korba.pl, E.P.Creative
Services, MetroPraca.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę