17 gru '14

Program Erasmus+

Zachęcam wszystkich którzy chcą zdobyć międzynarodowe doświadczenie oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe do wzięcia udziału w praktykach zagranicznych jakie oferuje program Erasmus+.
Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji, które znajdują się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ na okres od 2 do 12 miesięcy. Na czas pobytu za granicą studenci otrzymują wsparcie indywidualne w formie grantu.
Studenci, którzy już raz skorzystali z wyjazdów w ramach programu Erasmus, mogą również starać się o kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Praktyka powinna być związana z kierunkiem kształcenia na WSZiB.

Na stronie Internetowej: http://www.wszib.edu.pl/erasmus_dla_studentow_praktyki_zagraniczne/ znajdują się linki do stron na których umieszczane są aktualne oferty praktyk zagranicznych.
Osoby zainteresowane wyjazdem za granicę samodzielnie szukają sobie miejsca odbywania praktyk. Po znalezieniu sobie pracodawcy, należy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus+ w celu ustalenia zasad i terminu wyjazdu.

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
I. wstępna selekcja kandydatów w oparciu o złożoną dokumentację oraz w przypadku braku potwierdzenia znajomości języka obcego – kwalifikacja językowa
II. przygotowanie listy rankingowej zaakceptowanych kandydatów
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 211 lub na helpdesku na nazwisko Agnieszka Nowak do dnia 23 stycznia 2015 r.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.wszib.edu.pl/erasmus_dla_studentow_praktyki_zagraniczne/


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę