18 mar '14

Program społeczny „Sprawni w pracy”

„Sprawni w Pracy” to nazwa programu społecznego, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Działania w ramach projektu koncentrują się na udzielaniu wszechstronnego wsparcia w procesie rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością proponując rozwiązania zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i przedsiębiorców.

Program ma na celu także promowanie dobrych praktyk, dostarczanie
efektywnych rozwiązań, informacji oraz wiedzy specjalistycznej. Towarzyszy mu kampania informacyjna, której celem jest pokonywanie stereotypów społecznych związanych z podejmowaniem pracy oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Główny trzon projektu stanowi nowopowstały portal www.sprawniwpracy.pl, który jest miejscem spotkań osób z niepełnosprawnością i pracodawców. Można na nim znaleźć: oferty pracy, dokumenty aplikacyjne oraz odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz poszukiwania pracy.

Strefa Pracodawcy
Program „Sprawni w pracy” to odpowiedź na ważny i aktualny problem społeczny, jakim jest potrzeba aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Program zakłada ułatwienie firmom procesu rekrutacyjnego z udziałem osób z niepełnosprawnością. Sprawni w pracy to dla pracodawców możliwość pozyskania wartościowych pracowników, ułatwienie procesu rekrutacyjnego.

Strefa Pracodawcy to miejsce dedykowane specjalistom z obszaru HR. Mogą oni tutaj
umieścić oferty pracy, przeglądać umieszczone w bazie profile kandydatów, a także uzyskać odpowiedzi na pytania związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Firmy, które zgłoszą się do programu otrzymają również możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów Fundacji Integracja. Aby zgłosić firmę do programu wystarczy wypełnić formularz zamieszczony na stronie www.sprawniwpracy.pl.

Strefa Kandydata i Kandydat Rekomendowany
Strefa Kandydata to miejsce dla osób poszukujących pracy, które mogą stworzyć swój profil zawodowy zawierający podstawowe informacje, a także przeglądać oferty pracy,
udostępnione przez firmy partnerskie. Przeglądać profile zawodowe mogą zarejestrowane
firmy partnerskie po zalogowaniu.
Dodatkową możliwością, którą oferuje program „Sprawni w pracy” jest uzyskanie statusu
„Kandydat Rekomendowany”. Może postarać się o niego każda osoba biorąca udział w
projekcie. Zgłoszenie chęci uzyskania statusu „Kandydat Rekomendowany” oznacza udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej nastawionemu na podnoszenie
kwalifikacji i kompetencje zawodowe. Profil osoby, która skorzysta z programu zostanie
oznaczony specjalnym symbolem na portalu www.sprawniwpracy.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę