2 kwi '08

PROGRAM STAŻOWY – Warzelnia Talentów

Grupa Żywiec S.A. poszukuje osób do Programu stażowego Warzelnia Talentów

Wymagania:

– student ostatniego roku albo absolwent,

– znający bardzo dobrze język angielski,

– otwarty na nowe doświadczenia,

– wytrwały i dynamiczny w działaniu.

Opis zadań:

Trwający 12 miesięcy staż polega na realizacji projektów w ramach całej Grupy Żywiec związanych z docelowym profilem stażysty, w różnych działach i lokalizacjach. Każdy stażysta jest objęty opieką mentora, który wspiera go w rozwoju zawodowym dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Poszczególne projekty natomiast wykonywane są pod nadzorem kierownika projektu, który pełni jednocześnie rolę coacha wspierając stażystów w rozwoju wiedzy merytorycznej. Program daje szansę wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej międzynarodowej organizacji. Program stażu opracowywany jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Podczas stażu, po zakończeniu każdego z projektów, oceniana jest zarówno praca stażysty jak również jego kompetencje i predyspozycje.

Warunki zatrudnienia:

Z uczestnikami programu WT zawieramy umowę o pracę, zatrudniając ich na stanowisku Stażysta. Po stażu najlepsi mają szansę stałego zatrudnienia na samodzielnym stanowisku pracy.

Formularz aplikacyjny : www.kariera.grupazywiec.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę