20 wrz '06

Program TARGÓW PRACY w siedzibie WSZIB !!!!!!

PROGRAM TARGÓW EDUKACJI I PRACY
“MŁODZIEŻ-PRACA-PERSPEKTYWY”

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY
30-018 KRAKÓW, Al. SŁOWACKIEGO 44
tel./fax. 0-12 633-23-88 , tel./fax 0-12 630-94-10
e-mail:ceipkrakow@wp.pl www.malopolska.ohp.pl

Patronat honorowy: Andrzej Mucha – I Wicewojewoda Małopolski

Patronat medialny : TVP 3 Kraków, Radio Kraków, Gazeta Krakowska,
serwisy internetowe : Gratka.pl, naszemiasto.pl

Współorganizatorzy : Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie

Miejsce targów : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
ul. Armii Krajowej 4
30-150 Kraków
Termin targów: 25 września 2006 r. (poniedziałek) godz. 1030 -1600

OTWARCIE TARGÓW holl główny

10:30– 10:40 Powitanie gości – Wojewódzki Komendant – Zdzisław Bajrak oraz Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie prof. Włodzimierz Roszczynialski

10:40– 10:50 Omówienie idei Ogólnopolskich Targów Edukacji i Pracy „MŁODZIEŻ-PRACA-PERSPEKTYWY” – wystąpienie przedstawiciela KG OHP

10:50– 10:55 Wystąpienie i uroczyste otwarcie targów – I Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Mucha

10:55– 11:00 Omówienie programu targowego i Dni Otwartych – Dyrektor CEiPM
Krystyna Rozłonkowska

SEGMENT I :PRACA sala nr 1 AK4

11:00 – 16:00 Stoiska prezentujące oferty pracy : bezpośrednia prezentacja miejsc pracy przez pracodawców – możliwość indywidualnych rozmów z pracodawcami (około 30 stoisk)

11:00 – 16:00 Stoisko: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – prezentacja cechów rzemieślniczych i oferowanych miejsc pracy oraz praktyk zawodowych

11:00 – 16:00 Stoisko: Europejskie Pośrednictwo Pracy „EURES” – WUP – możliwości znalezienia pracy za granicą, rynki pracy w różnych krajach unijnych, warunków edukacji

11:00 – 16:00 Stoisko: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – stanowisko pośrednictwa pracy „NON STOP PRACA” – prezentacja ofert pracy , poradnictwo zawodowe

11:00 – 16:00 Stoisko: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – stanowisko pośrednictwa pracy EXPRESS PRACA – prezentacja ofert pracy , poradnictwo zawodowe

11:00 – 16:00 Stoisko: MIKROSERWIS – BIURO Au- Pair – nauka i praca za granicą

11:00 – 16:00 Stoisko: Biuro Karier WSZiB w Krakowie – doradztwo zawodowe, przedstawienie ofert pracy pracodawców współpracujących z BK WSZiB

11:00 – 16:00 Stoisko: Centrum Karier AGH Kraków – doradztwo zawodowe, przedstawienie ofert pracy pracodawców współpracujących z CK AGH

11:00 – 16:00 Stoisko : Młodzieżowe Biuro Pracy OHP – pośrednictwo pracy stałej i krótkoterminowej, internetowy punkt poszukiwania pracy – kiosk multimedialny

SEGMENT II EDUKACJA STOISKA EDUKACYJNE holl główny

11:00 – 16:00 Stoisko: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – WUP Kraków – informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy, poradnictwo zawodowe , prezentacja metod i technik poszukiwania pracy, pomoc przy przygotowaniu dokumentów zawodowych zgodnych z obowiązującymi standardami.

11:00 – 16:00 Stoisko: Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży “STRIM” – praca z młodzieżą i dla młodzieży, wolontariat europejski

11:00 – 16:00 Stoisko: Inicjatywa „MIKRO” – poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości : jak założyć własną firmę, możliwość uzyskania pożyczki na własną działalność gospodarczą

11:00 – 16:00 Stoisko Szkolnych Ośrodków Kariery w Krakowie, Wolbromiu, Rybnej, Rudawie, Libiążu, Zabierzowie, Giebułtowie – prezentacja materiałów metodycznych, programów komputerowych, ulotek, plakatów oraz możliwość skorzystania z porad indywidualnych oraz materiałów informacyjno – dydaktycznych

11:00 – 16:00 Stoisko: Lider Klubu Pracy OHP – poradnictwo indywidualne, testy pomagające lepiej poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe .

11:00 – 16:00 Stoisko: Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP – oferty szkolenia zawodowego z zakresu kursów dających uprawnienia zawodowe, kursy przyuczające do zawodu oraz dające dodatkowe kwalifikacje

11:00 – 16:00 Stoiska jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy : Ośrodków Szkolenia i Wychowania i Gospodarstw Pomocniczych w Krakowie, Lanckoronie i Trzebini zatrudniających młodzież na przyuczenie zawodowe : prezentacja i funkcjonowanie na rzecz młodzieży w zakresie nauki, wychowania i pracy

11:00 – 13:00 SEMINARIUM – „MŁODZIEŻ-PRACA-PERSPEKTYWY”
Sala wykładowa nr 2 AK4

11:00– 11:15 „Oferta programowa OHP na rzecz regionu i lokalnej społeczności” – prezentacja multimedialna – Dyrektor CEiPM Krystyna Rozłonkowska

11:15– 12:00 „Własna firma moją szansą na przyszłość”- prowadzenie : pracownik naukowy WSZiB w Krakowie

12:00– 12:15 Prezentacja i analiza osiągnięć realizacji projektu współpracy OHP – SzOK – doradca zawodowy MCIZ Alicja Linca

12:15– 12:30 ”Dobre praktyki w Szkolnych Ośrodkach Kariery” – doradcy zawodowi SzOK Małgorzata Mrugalska, Marian Piekarski

12:30– 12:45 „Otwieramy drzwi w przyszłość naszym uczniom – rola orientacji i poradnictwa zawodowego w szkole gimnazjalnej na przykładzie gminy Zabierzów” – prezentacja multimedialna – doradca zawodowy SzOK – Agata Chudzikiewicz

12:45– 13:00 Prezentacja portalu internetowego „Platforma programowa OHP dla szkoły” – doradca zawodowy MCIZ Agata Mazanek

SEGMENT III :EDUKACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PORADNICTWO GRUPOWE Biblioteka WSZiB

11:00 – 12:00 „Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej i możliwości uzyskania pożyczek na tę działalność” – przedstawiciel INICJATYWY „MIKRO”

12:00 – 13:00 “Internet jako źródło poszukiwania informacji” – prowadzenie : lider Klubu Pracy OHP – Beata Doległo , doradca zawodowy MCK – Lucyna Skóra

13:00 – 14:00 „Przyszłość rynku pracy – zawody przyszłości”- prowadzenie : liderzy Klubu Pracy OHP – Aneta Wojas, Barbara Stępień – Łysek

Opracowała :
Krystyna Rozłonkowska
Dyrektor
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Krakowie


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę