26 kwi '13

Programy Strategiczne do roku 2020

Od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektów 9 Programów Strategicznych:
Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
Regionalna Strategia Innowacji
Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
Transport i Komunikacja
Obszary Wiejskie
Ochrona Zdrowia
Marketing Terytorialny
Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Więcej informacji na stronie:
http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Programystrategiczne/?id=2602


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę