10 sty '08

PROJEKT HP-SCHOOL BUS

Zarząd „Holdnigu Profit” zaprasza Studentów i Absolwentów uczelni wyższych, wiążących swoją przyszłość z dyscyplinami marketingowymi (badania rynku, reklama, PR), do nowoczesnego projektu HP- SCHOOL BUS- INKUBATORA SPECJALISTÓW MARKETINGU, prowadzonego w trzech formułach:

1. PRAKTYK PODSTAWOWYCH
2. PRAKTYK ZAAWANSOWANYCH
3. STAŻY APLIKANCKICH.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

· CELEM PROJEKTU HP-SCHOOL BUS jest rozwinięcie umiejętności zawodowych; sprawności zarządzania i współpracy w zespole projektowym; odkrycie i wykorzystanie swoich zasobów osobowych, w odniesieniu do realizacji projektów marketingowych w zakresie: badań rynku, reklamy i PR.
Ambicją przedsięwzięcia jest przygotowanie młodych adeptów do pełnienia funkcji specjalistów marketingu, brand menadżerów, projekt menadżerów, a najzdolniejszych – do pełnienia funkcji szefów zespołów marketingowych, w taki sposób, aby osiągnęli szczyty karier w tych dziedzinach.

· Holding Profit jest organizacją uczącą się, świadczącą usługi intelektualne, która łączy w sobie dwie podstawowe aktywności, niezbędne do nauki praktycznego wykonywania tych funkcji: badań marketingowych (marketingu-mix i marketingu strategicznego) oraz komunikacji marketingowej i wizerunkowej (reklama klasyczna i alternatywna, PR, brand building). Oprócz tego, konsultanci Holdingu zajmują się doradztwem wizerunkowym dla firm i osób.

· Projekt HP-SCHOOL BUS ma trzy etapy wtajemniczenia zawodowego, odpowiadające kolejnym, praktycznym krokom rozwoju aplikantów.

I. ETAP PIERWSZY: PRAKTYKA PODSTAWOWA

Jest to etap, w którym absolwenci i studenci stawiają pierwsze praktyczne kroki w dyscyplinach marketingowych. Ich status to pozycja młodszych asystentów włączanych aktywnie w pracę zespołów. Powierza im się wpierw zadania proste, potem bardziej skomplikowane, zawsze poprzedzone i na bieżąco uzupełniane szkoleniami celowymi. Praktyka trwa miesiąc i jest bezpłatna. Przebieg prac notujemy w specjalnej kartotece, z której zapisy znajdują następnie odzwierciedlenie w certyfikacie kończącym praktykę. Jeśli student/ absolwent wykazuje rzeczywiste zainteresowanie badaniami, komunikacją marketingową oraz ma do ich realizacji talent i predyspozycje, jego współpraca z firmą może być kontynuowana w postaci praktyki zaawansowanej – płatnej.

II. ETAP DRUGI: PRAKTYKA ZAAWANSOWANA.

Celem drugiego poziomu inkubatora marketingowego jest szersze i pogłębione przygotowanie studentów w zakresie realizowania projektów badawczych lub/i z zakresu komunikacji marketingowej. Adept ma status pełnoprawnego, choć „najmłodszego” członka zespołu. Powierza mu się zadania o pewnym poziomie samodzielności pod opieką szefa zespołu i szefa praktyk. Praktyka zaawansowana to udział w minimum dwóch projektach marketingowych, co może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Praktyka jest płatna i kończy się stosownym certyfikatem. Od decyzji menadżera zespołu oraz opiekuna praktyk zależy, czy zaoferujemy adeptowi tzw. staż aplikancki, czyli możliwość przejścia do trzeciego, najbardziej zaawansowanego poziomu Inkubatora.

III. ETAP TRZECI: STAŻ APLIKANCKI

· Do odbycia stażu zapraszamy kandydatów, którzy hołdują kulturze zdobywania wiedzy: twórczych, ambitnych, odpowiedzialnych. Niekoniecznie są to byli praktykanci Holdingu. Zainteresowanym „z zewnątrz” również dajemy taką możliwość. Staż jest odpłatną formą zatrudnienia.
· Kandydatów włączamy do zespołu, wpierw jako obserwatorów, następnie współrealizatorów projektów – na stanowisku asystentów projekt menadżera i w ostatnim etapie: samodzielnie prowadzących projekt. W związku z tym, staż podzielony jest na trzy moduły. Przechodzenie z modułu do modułu jest awansem popartym odpowiednią oceną tzw. bodźców rozwojowych stażysty, znajdującą odbicie w uzupełnianym cyklicznie kwestionariuszu oceny i wynagrodzeniu. Staż trwa około roku. Na zakończenie stażysta otrzymuje rozbudowany certyfikat, składający się z charakterystyki ścieżki rozwoju, opinii zarządu o postępach aplikanta, a w przypadku znakomitych rezultatów – osobistej rekomendacji przyszłemu pracodawcy, dokonywanej przez konsultanta – bezpośredniego opiekuna stażysty. System ocen, dostosowany jest do psychospołecznego poziomu rozwoju młodych ludzi, w wieku 22-29 lat. Ocena, którą proponujemy to ocena rozwojowa. Ma ona na celu jedynie wskazanie możliwości i dalsze rozwijanie potencjału aplikanta.

· Opiekę nad stażystą sprawuje konsultant i projekt menadżer. Opieka jest formą coachingu, a staż nazywa się aplikanckim ponieważ młody adept marketingu jest asystentem menadżera, towarzyszącym mu we wszystkich jego zadaniach, potem zaś – samodzielnie z nim współpracującym.

· Konsultant to osoba kierująca i wspierająca proces uczenia się i rozwoju stażysty. Relacje między nimi oparte są o nieustanną komunikację i współpracę. Jeśli tę formę stażu odnosić do coachingu, to jest to coaching aktywny. Konsultant (trener – projekt menadżer) i stażysta (podopieczny – aplikant) obserwują się wzajemnie podczas pracy, a następnie, w sposób konstruktywny omawiają swe spostrzeżenia. Zarządzanie przez cele, które stosujemy w realizacji projektów i ocenie pracy członków zespołu, potęguje życzliwe i doradcze podejście opiekunów, a w stażyście wyzwala poczucie odpowiedzialności za rozwój osobisty. Nasi konsultanci (mentorzy, trenerzy) to nie tylko doświadczeni uczestnicy gry rynkowej, ale równocześnie nauczyciele akademiccy o wysokich umiejętnościach interpersonalnych i podejściu pedagogicznym.

Zapraszamy do współpracy:

Danuta Majsak
Konsultant Komunikacji Marketingowej i Wizerunkowej.
Opiekun praktyk. Współtwórca projektu HP- School Bus
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni praktyk rynkowy.

Niektórzy klienci:

ADAMED, AE KRAKÓW, AIR LIQUIDE, ALCON, ALTANA PHARMA, AMIS MEDICA, ANIMEX S.A., ANPHARM, ASA, ASTRA – ZENECA, AUTOCAD/AUTODESK – GRUPA TECHMEX, AVON COSMETICS, AXA-MAG, BANK POCZTOWY, BAUSCH&LOMB, BBAG (piwo KAISER), BIO-ACTIVE, BPH S.A., BRISTOL MYERS SQUIB, BZ WBK, CELIA POLSKA, CIBA VISION-NOVARTIS, CLOETTA – FAZER, Collegium Medicum UJ, CURTIS HEALTHCARE, DAX COSMETICS, DERMIKA, DEVELEY, DERMEDIC LAB., DOMBANK S.A, DOTI, DR ERIS, ELI LILLY, EXCELLENT S.A, FARMAPOL, FERROSAN, FORTE SWEDEN, FRITAR S.A., GERLACH S.A., HERBATY-DILMAH, HOOP S.A., HORTEX S.A., ICC PASŁĘK, ING BANK ŚLĄSKI, JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI, JANSSEN-CILAG, JELFA S.A., JOGURTY JOGO, KOSTRZYN PAPER S.A., KAUFLAND, KRKA, LAMBERTZ POLONIA, L’OCCITANE, LAKMA S.A., LEAF POLAND, LENTEX S.A., LINDE GAZ POLSKA, MEDIA SKOK, MIESZKO S.A., MAJONEZY KIELECKIE, MAKARONY POLSKIE, MARTIS S.A., MEDIA SKOK, MIRACULUM S.A., NEPENTES, NUTRICIA POLSKA, ODRA S.A., OPTIMUS S.A, ORLEN S.A. , OSM GOSTYŃ, PFIZER, PHILIP MORRIS, PIERRE-FABRE, PKO BP, PLIVA S.A., PLL LOT, PODRAVKA, POLFA GRODZISK, POLFA WARSZAWA, POLPHARMA, POLFARMEX, PTF S.A., PREKON S.A., PRO MEDIA-HOUSE , RATIOPHARM S.A., SCAN-ANIDA, SCHERING PLOUGH, SLOVNAFT, SŁOWIANKA, SOKOŁÓW S.A., SOLIDARNOŚĆ, SOKPOL, ŚNIEŻKA, STOCZEK, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, TESCO TERRAVITA/EUROVITA, TOŁPA – TORF CORPORATION, UCB PHARMA, UNILEVER, WAWEL S.A., WSP SPOŁEM KIELCE, ZELMER, ZENTIVA-CZECHY, ZENTIVA-POLSKA.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę