6 gru '13

Projekt „Młodzi ludzie sukces”

W związku z realizacją projektu „Młodzi ludzie sukces” mającego na celu przyznanie dotacji osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą zwracamy się z prośbą o współpracę w zakresie rozpowszechnienia informacji o projekcie. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące wymagania:
chcą rozpocząć działalność gospodarczą,
mają mniej niż 30 lat
są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo
mieszkają lub uczą się na terenie jednego z powiatów: bocheńskiego, miechowskiego, krakowskiego, myślenickiego lub proszowickiego
nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy

Szczegółowe kryteria warunków uczestnictwa w projekcie podane są na stronie www.mlodziludziesukcesu.org.pl, informacje o projekcie można także uzyskać pod numerem telefonu: +48 500 668 841.

Rekrutacja do projektu została już rozpoczęta. Dokumenty aplikacyjne będzie można składać w biurze projektu w terminie 17 – 20 grudnia 2013 r.

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z firmą ICT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę