22 sty '16

Projekt MŁODZI PROAKTYWNI

MŁODZI PROAKTYWNI projekt skierowany do osób młodych do 29 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Kraków, powiatu tarnowskiego, powiatu dąbrowskiego

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 r. – 31.10.2017 r.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Skorzystaj – zdobądź doświadczenie zawodowe podczas stażu, pracę lub załóż swoją firmę.

Z czego możesz skorzystać ?
 Z bezpłatnych szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 Z płatnych staży;
 Z Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 Z indywidualnego wsparcia pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia;
 Z opieki osobistego doradcy, pośrednictwo pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Poszukiwania Pracy;
 Z warsztatów umiejętności miękkich;
 Ze zwrot kosztów dojazdu na staże.

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie ?
Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 zmotywowana do znalezienia ciekawej pracy;
 w wieku 18-29 lat;
 bierna zawodowo (nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy), która jednocześnie nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym);
 z wykształceniem maksymalnie podnadgimnazjalnym (średnim);
 zamieszkała na terenie miasta Kraków, powiatu tarnowskiego, powiatu dąbrowskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Fundacja PROAKTYWNI
ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków
Tel. 12 200 21 77,
mail:mlodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl
www.mlodzi.fundacjaproaktywni.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę