24 sie '16

Projekt Unijny dla młodych

„Na terenie woj. małopolskiego ruszyła realizacja projektu dla młodych osób pozostających bez pracy – „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”.

Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób mieszkających na terenie woj. małopolskiego. Kluczowe etapy projektu obejmują:

• Wyznaczenie z ekspertem ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ uczestnika
• podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w CERTYFIKOWANYCH SZKOLENIACH
• uczestnictwo w 3-miesięcznych STAŻACH
• zdobycie PRACY

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.
Osobom, które uczestniczą w stażach / szkoleniach wypłacane jest STYPENDIUM w wysokości 997zł .

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże.

Szczegółowe informacje dostępne są:
• w Biurze Projektu w Krakowie ul. Świętokrzyska 12 lokal 502, 30-015 Kraków
• na stronie internetowej – www.mlodzidopracy.pl
• pod nr tel. 12 363 80 87 – 88
• pod e-mailem – biuro@mlodzidopracy.pl

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu:

Projekt „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych (100 kobiet i 50 mężczyzn) z czego 101 uczestników, to osoby niepełnosprawne , którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

• mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
• w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia
• są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)
• w momencie przystąpienia do projektu – nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione przez studentów studiów zaocznych i uczniów szkół wieczorowych)
• w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Agata Krukowska – Tujaka
Koordynator Projektu
WYG Consulting Sp. z o.o.
E-mail: agata.krukowska@wygconsulting.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę