18 mar '14

Projekt !!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt:

„Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

Jest to projekt systemowy,finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma organizacjami (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt „Staż w
administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w stopniu umiarkowanym i znacznym, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, bezrobotnych. Kobiety w wieku 16-59, mężczyźni w wieku 16-64. Jeżeli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji sprzężonej.

W ramach projektu wspierającego zatrudnienie proponujemy:
· Wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe
· Wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego
· Wsparcie specjalistów ds. likwidacji barier (instruktorzy orientacji przestrzennej, tłumacze języka
migowego )
· Wsparcie asystentów
· Udział w szkoleniach zawodowych i podnoszących kwalifikacje
· Staże rehabilitacyjne – 3 miesięczne staże w organach administracji publicznej
· Usługi trenera pracy
· Pośrednictwo pracy – poszukiwanie miejsc zatrudnienia dopasowanych do możliwości zdrowotnych uczestników projektu.

Projekt jest również skierowany do przedstawicieli sektora publicznego.
· Spotkania informacyjno-świadomościowe
· Konkurs dotyczący zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Centrum Integracja Kraków
ul. Kapelanka 17
30-347 Kraków
tel.: 505 607 120
e-mail:krakow@integracja.org


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę