21 lis '13

Przedłużenie Projektu Eco Talent do 28 lutego 2014 r

W związku z licznymi zapytaniami oraz rosnącym zainteresowaniem ze strony
potencjalnych Uczestników Projektu Eco Talent i ich prośbami związanymi z
wydłużeniem terminu przyjmowania zgłoszeń, Biuro Projektu w dniu
dzisiejszym, tj. 20 listopada 2013, roku podjęło decyzję o przesunięciu terminu
ostatecznego zgłaszania pomysłów biznesowych do dnia 28 lutego 2014 roku.

W związku z powyższym przesunięciu ulegną także pozostałe terminy
wynikające z harmonogramu Projektu, tzn.:

· w miesiącu marcu 2014 roku najlepszym pomysłodawcom
zaproponujemy e-konsultacje internetowe z wybranymi ekspertami oraz
pracownikami naukowymi GWSH w Katowicach w celu opracowania
profesjonalnych biznes planów,
· natomiast w miesiącu kwietniu 2014 roku odbędą się prezentacje
najlepszych prac przed Radą Projektu, która wyłoni finalistę
· ponadto zaplanowaliśmy powołanie Eco Forum, które przybliży
uczestnikom zagadnienia z zakresu: Biznesu, Ekologii i Innowacji

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy pozytywnie zbudowani tak
dużym zainteresowaniem Projektem Eco Talent ze strony młodych ludzi, ich
proekologicznym podejściem biznesowym do rynku i kreowaniem własnej
przedsiębiorczości, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Biuro Projektu dziękuje za dotychczasowe zaangażowanie uczestników oraz
nadesłane pomysły, oczekując jednocześnie na kolejne zgłoszenia.

Chcą dalej realizować misje i cele Projektu Eco Talent, jesteśmy zainteresowania wszelkimi
Państwa uwagami i sugestiami, adres e-mail: ecotalent@amber-eco.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę