19 cze '13

Przedsiębiorczość studentów odpowiedzią na kryzys na rynku pracy

W związku z dynamicznymi zmianami na polskim rynku pracy absolwenci uczelni wyższych znaleźli się w stosunkowo trudnej sytuacji. Dziś bezrobocie wśród ludzi młodych wynosi już 30% i niewiele wskazuje na możliwość poprawy tej sytuacji. Przyczyn dla tego zjawiska jest kilka. Czy własna działalności gospodarcza jest szansą dla absolwentów na zaistnienie na rynku pracy?

Konsekwencją braku możliwości znalezienia zatrudnienia przez młodych ludzi jest szukanie innych form zarobkowania. Największą szansą dla absolwentów jest założenie własnej działalności gospodarczej. Bardzo wielu ludzi, nie widząc szans na znalezienie dobrej i perspektywicznej pracy odpowiadającej ich wykształceniu oraz ambicjom, decyduje się na ten krok. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jedna trzecia aktualnie działających na polskim rynku firm jest prowadzona przez osoby, które nie ukończyły 30 roku życia. Pomimo wszystkich trudności i obaw, coraz więcej osób podejmuje decyzję o takim właśnie kierowaniu swoją karierą. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Initium aż 78% studentów chciałoby założyć własną firmę, a 4% już ją posiada.

Do najpopularniejszych form wsparcia należy jednorazowa pomoc finansowa Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również oferuje dotacje na założenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach proponowanych programów rozwojowych. Tutaj dofinansowanie jest już dużo wyższe i sięga kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Kolejnym programem wspierającymi młodych przedsiębiorców jest Kapitał Ludzki, oferujący poza dofinansowaniem wsparcie pomostowe przez kolejnych 6 miesięcy działalności.
Poza organizacjami zajmującymi się udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej, młodzi ludzie mogą również szukać wsparcia finansowego w bankach oraz instytucjach komercyjnych zajmujących się inwestowaniem w rozwój przedsiębiorczości. […] „Nową inicjatywą rządową podjętą przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest możliwość zaciągnięcia przez studentów i absolwentów pożyczki w maksymalnej wysokości 74.000 złotych na założenie własnej firmy. […] O tę pożyczkę będzie można ubiegać się od roku 2014” – mówi Mikołaj Szwochert, ekspert Youngpro.pl na bieżąco śledzący możliwości stwarzane młodym przedsiębiorcom.

Każdy absolwent marzący o własnej firmie lub upatrujący w niej szansy na uniknięcie bezrobocia, musi liczyć się z problemami, na które napotka, konsekwencjami, ale także korzyściami z tego wynikającymi. Stosunkowo częste stało się zatrudnianie młodych ludzi w oparciu o umowę agencyjną, czyli wykonywanie pracy jako samodzielna firma. Oznacza to wówczas pracę w wymaganym czasie i często miejscu bez możliwości skorzystania z zagwarantowanego urlopu czy zwolnienia L4 na wypadek choroby. Koszta stałe na początku istnienia firmy to dla młodego przedsiębiorcy stały wydatek miesięczny w okolicach 600 – 700 złotych. Niemniej jednak, poza czynnikiem finansowym istnieją również inne aspekty, które powodują, iż prowadzenie działalności jest atrakcyjne dla młodych ludzi. „Nienormowany czas pracy, brak przełożonych, odpowiedzialność za swój rozwój, a co za tym idzie, odpowiedzialność za wszystkie sukcesy i wszystkie porażki, niezależność i możliwość realizowania własnych pomysłów są czynnikami, które decydują o podjęciu przez absolwentów, pełnych idei i marzeń, takich kroków. Wsparcie, którego potrzebują młodzi przedsiębiorcy wydaje się być kluczowe, aby ich pomysły i inicjatywy miały szanse na realizację, bo przecież wartościowy kapitał ludzki jest najcenniejszym dobrem warunkującym rozwój gospodarczy oraz zadowolenie społeczne” – mówi nam ekspert Youngpro.pl.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem: http://youngpro.pl/artykuly/1/sposob-na-kariere/797/raport-spoleczny-przedsiebiorczosc-studentow-i-absolwentow


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę