19 kwi '13

Przygotuj się na lepsze czasy

Spowolnienie gospodarcze nie sprzyja zmianie pracy czy rozwojowi kariery. Co robić teraz, by – gdy zmieni się sytuacja – móc sięgnąć po więcej niż dotychczas?
Sytuacja na rynku pracy zaczyna nas przytłaczać. Aż 84 proc. Polaków ocenia ją jako złą lub nawet bardzo złą, a blisko połowa jest zdania, że w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej.

W tym świetle za optymistów można uznać dwie piąte respondentów, którzy nie spodziewają się zmian ani na lepsze, ani na gorsze – to wyniki najnowszego badania CBOS "Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucia zagrożenia bezrobociem".

Na ogólny odbiór kondycji rynku duży wpływ ma to, jak postrzegamy swoje możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Blisko jedna trzecia badanych przyznała, że co prawda jakąś pracę mogą dostać, ale trudno ją nazwać "odpowiednią". Oznacza to, że pojawiające się oferty nie spełniają ich oczekiwań i przyjmowane są jedynie, kiedy nie ma innego wyjścia. Większość badanych doszła jednak do wniosku, że lokalny rynek nie proponuje im nawet tego. Ciężko jest o jakąkolwiek pracę, a w opinii jednej czwartej nie ma jej wcale.

Podobnie rynek postrzegają studenci i absolwenci najlepszych uczelni, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej Deloitte. Choć teoretycznie ta grupa nie powinna mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia, to aż 57 proc. młodych negatywnie oceniło kondycję rynku pracy. Zarówno jakość, jak i liczba ofert pracy znacząco odbiega od ich oczekiwań.

Więcej na stronie:
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,13697987,Przygotuj_sie_na_lepsze_czasy.html#TRrelSST


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę