2 paź '13

Przyłącz się do inicjatywy inKRK!

Inicjatywa inKRK! to nowatorskie przedsięwzięcie Krakowa oraz krakowskich firm mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Krakowem oraz kształtowanie wizerunku Miasta jako przyjaznego dla rozwoju kariery zawodowej poprzez:
• umożliwienie studentom i absolwentom krakowskich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy,
• wsparcie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w znalezieniu stażystów.

Inicjatywa inKRK! składa się z 4 projektów:
• Business4You inKRK!, czyli możliwości zdobycia cennego doświadczenia w trakcie stażów oferowanych przez Partnerów Inicjatywy;
• inKRK.doc, pozwalającego znaleźć wsparcie biznesu dla prowadzonych w ramach prac naukowych badań i doświadczeń;
• StartUp inKRK!, umożliwiającego młodym ludziom zdobycie wsparcia dla ich samodzielnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym;
• Tra-inKRK!, w trakcie których uczestnicy mają możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez praktyków biznesu.

Powiedz TAK Inicjatywie inKRK! – dlaczego?
Bo Inicjatywa inKRK to:
• wsparcie dla utalentowanych młodych ludzi szukających ambitnych celów;
• kształtowanie postaw potencjalnych pracowników;
• aktywna współpraca na linii nauka-biznes-samorząd.

www.inkrk.krakow.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę