8 paź '12

Rachunkowość komputerowa- skorzystaj!!!

W czasie licznych spotkań z przedsiębiorcami a także absolwentami naszej uczelni byłem proszony o wzbogacenie programu nauczania umiejętnościami obsługi programów księgowo -finansowych. Od tego semestru przewidujemy prowadzenie takich zajęć w grupach po 15- 17 osób w formie jednomiesięcznego fakultetu. Spotkania będą odbywały się we wtorki oraz czwartki w godzinach 17-19 w sali 403k. Zapisy (przez SUSZI)na zajęcia, które rozpoczynają się 30 października przyjmuje Biuro dydaktyki. Pierwszeństwo mają studenci III roku. Można zapisywać się na kolejne edycje tj grudniowo -styczniową, lutowo-marcową itd.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Otrzymujecie też Państwo certyfikat.

Na zajęciach takich zapoznamy się z zasadami działania programu Comarch ERP Optima. Na programie będziemy pokazywać w jaki sposób można ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze zachodzące w firmach prowadzących księgowość podatkową czy też księgowość handlową (na pełnych księgach). Zapoznamy się z ewidencją rejestrów VAT, będziemy sporządzać deklarację VAT-7 oraz pozostałe deklaracje podatkowe np. PIT-36. Przedstawimy sposoby rozliczeń z kontrahentami oraz pracownikami. Zajęcia pozwolą również Państwu zapoznać się z zasadami ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Założymy plan kont, będziemy dekretować dokumenty i tworzyć zestawienia księgowe np. bilans firmy.

Znajomość rachunkowości plus znajomość zasad funkcjonowania programu Comarch ERP Optima będzie czynić z Państwa bardzo pożądanych pracowników na rynku pracy.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę