27 sty '14

Rekrutacja do Programu Ambasadorskiego „Liga Młodych Wyborców”!

Interesujesz się wyborami do Parlamentu Europejskiego? Chciałbyś zachęcić swoich rówieśników do świadomego głosowania w wyborach lub debatować z politykami na temat europejskiej polityki na rzecz młodzieży?! Aplikuj do naszego programu! Do 16 lutego 2014 trwa rejestracja kandydatów do programu ambasadorskiego "Liga Młodych Wyborców".

Liga Młodych Wyborców jest ogólnoeuropejską inicjatywą Europejskiego Forum Młodzieży (European Youth Forum), mającą na celu rozpoznanie problemów i oczekiwań młodych przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie młodych ludzi do głosowania – chcemy, aby młodzi współdecydowali z europejskimi politykami w istotnych dla nich sprawach.
W Polsce projekt będzie realizowany poprzez program ambasadorski. Ponad 22 liderów i liderek z terenu całego kraju zostanie mianowanych ambasadorami „Ligii Młodych Wyborców”. Ich zadaniem będzie stworzenie własnej kampanii pro-frekwencyjnej w swoim lokalnym środowisku, zgodnie z ideą naszej inicjatywy. Łącznie ambasadorzy i ambasadorki zorganizują ponad 60 debat z politykami oraz spotkań dla swoich rówieśników.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej: http://prom.info.pl/?page_id=898 oraz http://www.ceo.org.pl/pl/mlodzi/liga/o-projekcie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę