19 wrz '06

”Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na nieodpłatne warsztaty
pt ”Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”, prowadzone przez doradcę zawodowego – psychologa. Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w zaprezentowaniu swojej osoby w rozmowie z pracodawcą.
Tematem zajęć są m. innymi:
– zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
– informacje na temat procesu rekrutacji
– znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowie kwalifikacyjnej
– zasady odpowiadania na trudne pytania
Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi z wykorzystaniem dyskusji, odgrywania ról, kwestionariuszy i testów.

Zajęcia odbędą się w dniach 20 – 21 września.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Plac Na Stawach 1
tel. (012) 42-40-738


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę