23 kwi '09

Różne drogi do sukcesu w biznesie

„Różne drogi do sukcesu w biznesie” – spotkanie pomysłodawców, przedsiębiorstw z sektora MSP i inwestorów

Krakowski Park Technologiczny w dniu 7 maja 2009 r. zaprasza na seminarium „Różne drogi do sukcesu w biznesie” – spotkanie pomysłodawców i przedsiębiorców z sektora MSP oraz inwestorów, organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości wsparcia projektów typu start-up i firm z sektora MSP będących na różnych etapach rozwoju – „na różnych drogach do sukcesu w biznesie”. Prezentacje przeprowadzą praktycy, eksperci w danych zagadnieniach. Możliwość krótkich prezentacji będą mieli także przedstawiciele projektów start-up i MSP.
W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy związane z rozwojem projektów przed decyzją o rejestracji firmy, strategią rozwoju firmy, źródłami pozyskiwania kapitału i finansowaniem przedsiębiorstw. Osobom planującym rozpocząć bądź rozwinąć własną działalność gospodarczą Pan Richard Lucas, prezes PMR udzieli wskazówek jak przetrwać pierwsze miesiące na rynku. Pani Anna Strzelecka, prezes Taxpoint zaprezentuje dostępne środki z funduszy europejskich dla firm planujących inwestycje i rozwój, a Pan Krzysztof Bełech, prezes SATUS Sp. z o.o. przedstawi możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój innowacyjnych firm.
Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów, przyszłych przedsiębiorców, ale także wszystkie osoby potrzebujące dodatkowej wiedzy na temat przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu.
Seminarium pozwoli na zawiązanie kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami. Praktyczne prezentacje umożliwią wymianę doświadczeń oraz identyfikację problemów z jakimi spotykają się przedsiębiorcy na pierwszym etapie funkcjonowania.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego koordynatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

Zapraszamy!
7 maja 2009 r. godz. 9.30
sala konferencyjna Krakowskiego Parku Technologicznego
Al. Jana Pawła II 41L

Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego również na stronach internetowych www.sse.krakow.pl i www.technoinkubator.com oraz odesłanie na adres arozanska@sse.krakow.pl lub na numer faxu: 012 640 19 45

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Łukasz Frydrych, e-mail: lfrydrych@sse.krakow.pl, tel. 012 640 19 52


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę