15 kwi '14

Rusza konkurs na pracę magisterską o edukacji

Zgłoś swoją pracę magisterską do konkursu organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jeśli twoja praca magisterska dotyczy wczesnej edukacji, oświaty, szkolnictwa wyższego lub uczenia się dorosłych masz szansę wygrać nagrodę i zaistnieć w prasie naukowej.

Prywatne szkoły mamy od 25 lat, gimnazja od 15, a nową podstawę programową wprowadzamy od 5. Od 1989 r. w Polsce czterokrotnie zwiększyliśmy liczbę studentów, wprowadziliśmy system egzaminów zewnętrznych, zmieniliśmy zasady przyjmowania na studia i powierzyliśmy szkoły samorządom. Edukacja jest stałym elementem dyskursu publicznego budzącym żywe emocje, jest także przedmiotem dociekań i badań naukowych. TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS, PIAAC – to skróty tylko kilku poważnych badań edukacyjnych, których wyniki opowiadają o zmianach w polskiej edukacji i pokazują, jak zmieniają się kompetencje uczniów na przestrzeni lat.

Instytut Badań Edukacyjnych zachęca do przyjrzenia się tym zmianom, dzięki przeprowadzeniu analizy danych zastanych czy własnych badań już na poziomie prac magisterskich. Istotą konkursu na pracę magisterską jest wyłonienie autorów najciekawszych analiz, wykorzystujących tego rodzaju dane.

– Chcemy poprzez ten konkurs zachęcić studentów różnych kierunków studiów do podjęcia tematyki badań edukacyjnych. Pragniemy jednocześnie zwrócić ich uwagę na dostęp do danych i wyników badań zrealizowanych w Polsce. Można je wykorzystać do stawiania nowych pytań badawczych i weryfikowania hipotez dotyczących szeroko rozumianych problemów polityki i praktyki edukacyjnej – mówi dr Michał Sitek, z-ca dyrektora ds. naukowych IBE,a zarazem członek kapituły konkursowej.

Tematem pracy konkursowej może być dowolne zagadnienie związane z dziedziną edukacji, np. wczesnej edukacji i opieki, finansowania oświaty, ekonomii edukacji oraz szkolnictwa wyższego i uczenia się dorosłych.

– W pracach konkursowych będziemy przede wszystkim doceniali stopień wykorzystania danych i wyników badań, nowatorski charakter analiz, a także znaczenie podjętego problemu dla rozwoju badań edukacyjnych. Dodatkowym atutem będzie odniesienie do zmian, jakie zachodziły w edukacji od 1999 r. w związku z 25-leciem przemian ustrojowych w Polsce, które miały wpływ również na edukację – dodaje dr Michał Sitek.

W rozpoczynającym się konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na wyższych uczelniach wszystkich kierunków w okresie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 17 listopada 2014 roku, ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2015 roku. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody oraz możliwość publikacji pracy w prestiżowym kwartalniku naukowym „Edukacja”.

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą istniejące dane z badań do analizy problemów polityki i praktyki edukacyjnej, organizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, można znaleźć na stronie internetowej: http://eduentuzjasci.pl/pl/konkurs


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę