31 sie '16

SEKRETY KRAKOWSKIEJ ALMARII_ Kurs dla animatorów

Kurs dla animatorów zajęć edukacyjnych w ramach programu

SEKRETY KRAKOWSKIEJ ALMARII

– ciekawie i kreatywnie o pieniądzach, bankach, finansach i przedsiębiorczości
Szczegóły dotyczące projektu znajdują sie w zakładce Aktualności – Sekrety Krakowskiej Almarii.

ADRESAT: Wszystkie osoby pełnoletnie, po maturze, zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą, pod warunkiem, że są także:
1. zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności i doświadczeń
2. kreatywne, otwarte i przyjacielsko nastawione do świata i ludzi
3. pogodne i życzliwe, a jednocześnie stanowcze i odpowiedzialne
SZCZEGÓLNE ZAPROSZENIE KIERUJEMY DO STUDENTÓW

Kurs jest konieczny do prowadzenia zajęć wg przygotowanego programu w ramach projektu, a po zakończeniu projektu i odbyciu stażu/praktyki umożliwia podjęcie dalszego doskonalenia na kursie rozszerzającym i zatrudnienie na umowę o dzieło lub umowę zlecenie przy innych działaniach obejmujących zajęcia w ramach turystyki edukacyjnej i kulturowej.

CO DAJE KURS?
1. uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu animatora zajęć edukacyjnych
2. zdobycie doświadczenia potwierdzonego stosownym zaświadczeniem o udziale w projekcie "Inspiracje naukowe – ciekawe i kreatywne" dofinansowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego (ważne przy wykazaniu w CV swojego zaangażowania w realizację różnych projektów).
3. Możliwość odbycia praktyk studenckich potwierdzonych stosownym zaświadczeniem

UWAGA!
Projekt jest dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
i dlatego koszt kursu wynosi tylko 130 zł

Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2016 r. na adres kampu.spoldzielnia@gmail.com
Dodatkowych Informacji udziela:
Aleksandra Rzońca – tel. kom. 0/515 076 126
a.m.rzonca@gmail.com, ariari@akademiazakowska.pl,

PROGRAM
26.09 2016 – godz. 15.00 -18.30
• Merytoryczne i metodyczne założenia programu
• Metodyka aktywnych zabaw i gier pobudzających przedsiębiorczość
27.09.2016 – godz. 15.00 – 18.30
• Krakowskie tradycje bankowo-finansowe jako przykłady rozwoju przedsiębiorczości
28.09.2016 – godz. 15.00 – 18.30
• Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu finansów i bankowości – prezentacja przy zastosowaniu aktywnych form edukacji
• Organizacja i zasady prowadzenia warsztatów
29.09.2016 – godz. 15.00 – 18.30
• Sekrety krakowskich almarii – zajęcia praktyczne w terenie (warsztaty w Muzeum Numizmatyki) oraz wycieczka po Krakowie
• Zasady prowadzenia aktywnych i bezpiecznych zajęć w terenie
30.09.2016 – godz. 15.00 – 18.30
• Opracowywanie przykładowych scenariuszy zajęć

WARUNKI UKOŃCZENIA:
• Udział przynajmniej w 80% zajęć
• Przygotowanie scenariusza zajęć wraz z materiałami

Zajęcia w danym terminie będą zaliczone, jeżeli osoba obecna będzie przynajmniej przez 1/2 czasu trwania zajęć,
a z pozostałej części przygotuje się w formie samokształcenia i przedstawi jej wyniki.
(pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło więcej niż 20% całości czasu trwania kursu).


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę