16 mar '23

Seminarium naukowym pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ukraińskich uchodźców w początkowym okresie ich pobytu w Polsce”

Seminarium naukowym pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ukraińskich uchodźców w początkowym okresie ich pobytu w Polsce”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ukraińskich uchodźców w początkowym okresie ich pobytu w Polsce”, które odbędzie się 21 marca 2023 roku o godz. 16:00 na platformie Zoom.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych prowadzonych przez międzyuczelniane Zespoły badawcze na temat:
• znaczenia zasobów własnych dla organizacji życia ukraińskich gospodarstw domowych na uchodźstwie;
• skłonności ukraińskich uchodźców do podejmowania pracy w Polsce;
• pomocy publicznej i jej organizacji na poziomie lokalnym.

Seminarium jest organizowane przez Katedrę Finansów i Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnikę Gdańską. Wydarzeniu patronuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać na adres: kf@uek.krakow.pl. Link do spotkania zostanie przesłany mailowo w dniu seminarium.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę