10 mar '22

Seminarium „Zrównoważony rozwój i nowe technologie – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?”

Seminarium „Zrównoważony rozwój i nowe technologie – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?”

Seminarium NZB:
Zrównoważony rozwój i nowe technologie – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?

18 marca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00
Organizatorzy: Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Koło Naukowe Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydarzenie on-line na platformie Clickmeeting, rejestracja pod linkiem: https://bde.clickmeeting.com/seminarium-nzb-zrownowazony-rozwoj-i-nowe-technologie-szansa-czy-zagrozenie-dla-sektora-bankowego-/register?_ga=2.160175229.1135020208.1645996489-1420463143.1605271663

Przykładowe tematy poruszane w trakcie Seminarium:
– przyszłość systemu płatniczego
– wyzwania współczesnej bankowości
– rola FinTechów w rozwoju sektora bankowego – wyzwania dla nadzoru finansowego w kontekście rozwoju nowych technologii – zarządzanie ryzykiem reputacji banków w kontekście zrównoważonego rozwoju

Propozycję tematu wystąpienia (prezentacja ok. 10-15 min) proszę przesłać na adres: mateusz.zajac@nzb.pl do 13 marca 2022 r.
Prelegenci otrzymają zaświadczenie o udziale w Seminarium Naukowym NZB.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę