9 gru '13

Serwis internetowy "Barometr zawodów – Małopolska"

Zapraszam do odwiedzenia serwisu internetowego „Barometr zawodów – Małopolska”.

To nowy serwis Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji prezentujący wyniki „Barometru zawodów”. Badanie jest realizowane co roku przez pracowników powiatowych urzędów pracy, a w przypadku Krakowa – również przedstawicieli wybranych prywatnych agencji zatrudnienia. Koordynatorem badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Eksperci, którzy tworzą prognozę na dany rok, klasyfikują zawody w trzy grupy:
• zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy w najbliższym czasie,
• zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba ofert pracy będzie utrzymywała się na poziomie podobnym do liczby osób mogących podjąć zatrudnienie w danym zawodzie,
• zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudne ze względu na niewielkie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów do pracy.

Serwis powstał w celu usprawnienia procesu realizacji badania oraz poprawy dostępności i promocji jego wyników.

Jakie możliwości daje nowy serwis?
• porównywanie informacji o zawodach z poszczególnych powiatów oraz wyników prognoz w latach
• wyszukiwanie zawodów za pomocą wyszukiwarki
• drukowanie plakatu, mapy, tabeli bezpośrednio ze strony internetowej
• eksportowanie danych do plików csv.
• wykorzystanie informacji przygotowanych w języku angielskim – serwis posiada angielską wersję językową.

Dla kogo serwis?
1. Instytucji:
• powiatowych urzędów pracy
• Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
• akademickich biur karier i szkolnych ośrodków kariery
• Ochotniczych Hufców Pracy
• szkół i instytucji edukacyjnych, w tym doradców zawodowych w szkołach
a także dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
2. osób:
• bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia
• absolwentów i uczniów szkół oraz uczelni wyższych
• pośredników pracy
• doradców zawodowych
Najbliższa edycja badania będzie realizowana przy wykorzystaniu nowego narzędzia. Wyniki będą dostępne on-line w styczniu 2014 roku.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę