30 lis '07

SPADACHRON w siedzibie WUP – Zapraszamy!

Zajęcia warsztatowe „Spadochron”, prowadzone przez licencjonowanych trenerów – doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (licencja Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – FISE):
– pomogą w odkryciu predyspozycji zawodowych
– wzmocnią wiarę we własne możliwości
– pozwolą poznać techniki aktywnego szukania pracy
– dostarczą wiedzy związanej z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych
– wzbogacą umiejętności przydatne w rozmowie z pracodawcą
– pozwolą nawiązać kontakty z osobami w podobnej sytuacji zawodowej

Zajęcia odbędą się w dniach 4 – 13.12. 2007 r., w godz. 9 – 14 w siedzibie WUP, Plac na Stawach 1 w Krakowie.

Uczestnictwo w szkoleniu jest poprzedzone indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie, Plac Na Stawach 1 w pokoju 103, telefonicznie pod nr (012) 42 40 734 lub e-mailowo centrum@wup-krakow.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę