2 paź '06

spotkanie informacyjne dla przedstawicieli mediów

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprosić uczniów Państwa uczelni na spotkanie informacyjne dla przedstwicieli mediów, poświęcone wykorzystaniu środków europejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 – poprzez doradztwo, Działanie 2.3 – poprzez inwestycje.

5 października 2006 r. godz. 11:00
Sala Cechu Rzemiosł Spożywczych, Kraków, ul. Westerplatte 18

Spotkanie jest przygotowane specjalnie dla osób zajmujących się w mediach (prasa, radio, telewizja) tematyką europejską, rozwojem przesiębiorczości, sytuacją ekonomiczną w polskich regionach, kondycją polskich przedsiębiorstw.

Jesteśmy przekonani, że informacje przekazane w trakcie spotkania mogą być cenne także dla studentów kierunków związanych z komunikacją i dziennikarstwem, którzy zamierzają w swej pracy podejmować tematykę ekonomiczną i europejską; to wyjątkowa okazja by zapoznać się z rzeczywistością i praktyką wykorzystania środków UE w środowisku polskich przedsiębiorców.