12 mar '07

SPOTKANIE Z FIRMĄ BRIDGE AGENCY

Firma Bridge Agency, przy udziale Ambasady Australii, organizuje spotkanie informacyjne na temat możliwości nauki, praktyk i pracy w Australii.

14 marca w Krakowie odbędzie się seminarium, które ma na celu przybliżyć studentom ze wszystkich szkół wyższych w Krakowie, a także osobom zainteresowanym, ideę programu „Nauka i Praca w Australii”. Podczas seminarium polscy studenci będą mieli okazję spotkać się z australijskimi przedstawicielami tamtejszych szkół, a także osobami, które brały udział w programie i zdobyć informacje na temat możliwości, jakie niesie ze sobą wyjazd do Australii.

Seminarium odbędzie się 14 marca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, przy ulicy Armii Krajowej 8 w Auli w godzinach 13:00 – 15:00.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę