14 kw. '11

Strategiczne planowanie rozwoju pracowników to nie bonus – to konieczn

Strategiczne planowanie rozwoju pracowników wymaga pewnych warunków wejściowych. Poniżej 6 pytań sprawdzających – w zależności od odpowiedzi na nie można przystąpić do strategicznego planowania rozwoju pracowników, w innym przypadku słowo strategia zamieni się w słowo operacja.

1. Czy organizacje w Polsce traktują zasoby ludzkie jako źródło przewagi konkurencyjnej?

Z wypowiedzi panelistów można wywnioskować, iż nie jest to powszechna praktyka. Po pierwsze zauważono, iż nasz postęp np. w dziedzinie szkoleń (dane statystyczne) jest na poziomie lat 60-tych krajów zachodniej Europy…
Więcej na :
http://iakg.pl/blog/164-strategiczna-rola-dzialu-hr-kryteria-oceny-i-rozwoju.html