17 paź '12

Studia e-learningowe

Jak podaje Instytut Badania Opinii Homo Homini w listopadzie 2011, studenci codziennie spędzają w sieci od 3 do 7 godzin. Dotyczy to zarówno czytania wiadomości i czatowania na forach i portalach społecznościowych, korzystania z banków, oglądania filmów i słuchania muzyki oraz, oczywiście, formy studiowania w postaci e-learningu.

O ile aż 78% badanych potwierdza ogromną korzyść ekonomiczną związaną ze studiowaniem online (brak kosztów dojazdu i akomodacji oraz oszczędność czasu), o tyle prawie tyle samo (73%) wyraża zdecydowaną opinię, iż polskie uczelnie nie prowadzą e-learningu na prawdziwie europejskim poziomie! Jednocześnie jest ogromne dążenie do tego sposobu nauki ponieważ studenci cenią multimedialną formę zajęć a 46,6% podkreśla możliwość bardziej indywidualnego kontaktu z wykładowcą.

Poza tym korzystanie z interaktywnych narzędzi przez prowadzących zajęcia jest pożądane (78% ankietowanych) niezależnie od formy kształcenia i 6 na 10 studentów oczekuje, że powinno zrównać się formę online z tradycyjną pod względem zawartości materiału, egzaminów itp. „To niezwykle trafne spostrzeżenie i oczekiwanie młodych ludzi zdecydowanie szybciej dostosowujących się do cywilizacyjnych możliwości; szybciej niż polskie ośrodki akademickie" – komentuje Rafał Stacewicz, dyrektor agencji komunikacji marketingowej DM2 z siedzibą w Londynie oraz wykładowca na uczelniach brytyjskich i polskich. – Trendy europejskie potwierdzają: absolwent, który ukończył studia online to zorganizowany i o wysokich kompetencjach komunikacyjnych potencjalny pracownik skoro dziś w statystykach CareerBuilder czytamy, że blisko 43% rekrutujących kierowników tak właśnie punktuje i wysoko ocenia adeptów akademickiego e-laerningu.”

Tomasz Walasek, dyrektor Centrum Zastosowań Technologii Informatycznych w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zwraca uwagę: „Oprócz tak oczywistych aspektów jak dowolność czasu, miejsca i tempa uczenia, e-learning pozwala na bardziej aktywny i indywidualny tryb pracy. Studentom dostarczamy nie tylko wysokiej jakości materiałów w postaci elektronicznej ale przede wszystkim interakcję i kontakt. Studia online na WSL to dyskusje na forach, zadania projektowe, wspólne rozwiązywanie problemów. To indywidualna praca każdego studenta z prowadzącymi. To również budowanie społeczności studenckiej.” Taka postawa odpowiada 77,2% ankietowanych, którzy oczekują wręcz nieograniczonej formy konsultacji! Należy dodać, iż to właśnie ta uczelnia jest organizatorem rok po roku międzynarodowych konferencji MoodleMoot, a zatem spotkań poświęconych właśnie akademickiemu e-learningowi w Polsce.

Polscy studenci widzą, jak bardzo sprawdza się formuła „studia przez internet” w innych krajach. Stąd też ich oczekiwania na równie dobry model w kraju, choć on nie ogranicza się tylko do rozwiązań informatycznych.

Źródło onet.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę