5 wrz '07

STYPENDIA "Sapere Auso"

Małopolska Fundacja Stypendialna "Sapere Auso" informuje o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych na rok szkolny i akademicki 2007/2008!

W tym roku studenci mogą ubiegać się o stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej czy artystycznej lub w formie dofinansowania do kursu specjalistycznego, projektu własnego, zakupu sprzętu specjalistycznego lub udziału w konferencjach czy konkursach. Fundacja finansuje także kursy językowe obejmujące dwa semestry nauki języka obcego. Na tegorocznych laureatów stypendium czeka stypendium „Prymus Sapere Auso” dla najwybitniejszego stypendysty. W ofercie Fundacji znajdują się również stypendia dla studentów za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska.

Termin składania wniosków dla studentów upływa 25 października (z wyjątkiem stypendium w formie kursu językowego, gdzie termin upływa z dniem 25 września).

Projekt stypendialny współfinansowuje Województwo Małopolskie, które jednocześnie jest głównym fundatorem „Sapere Auso”.
Patronem medialnym Fundacji jest miesięcznik studencki „Manko”.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty stypendialnej znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.saperauso.org

Małopolska Fundacja Stypendialna
„Sapere Auso”
ul. Lubelska 23, 30-003
e-mail: stypendia@sapereauso.org
Tel. 012 633 09 86


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę