24 paź '14

Sztuka planowania czasu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
zaprasza na zajęcia: „Sztuka planowania czasu”

Zarządzanie czasem, dobra organizacja i planowanie działań to umiejętności bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy oraz cenione przez pracodawców.
Biorąc udział w zajęciach uczestnicy:
• poznają techniki zarządzania czasem,
• dowiadują się jak uniknąć tzw. „pułapek czasowych”,
• rozwijają umiejętność planowania rozkładu własnego czasu,
• poznają zasady ustalania priorytetów i celów zawodowych
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r.
w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu pracy
w Krakowie pl. Na Stawach 1, Sala Spotkań Grupowych (006).

Na spotkania można zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1, pok. 003 (Sala Informacji Zawodowej), telefonicznie (12) 42 40 738 lub drogą elektroniczną: centrum.krakow@wup-krakow.pl

Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę