13 cze '12

TARGI EDUKACJI I PRACY

"Zatrudnienie moim celem" – w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"

20 czerwca 2012r.
godz. 10.00-14.00

Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

W programie:
1. Prezentacja stoisk pracodawców oraz instytucji rynku pracy
2. Prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
województwa małopolskiego
3. Spotkania seminaryjne:
10.30 Planowanie kariery zawodowej – doradca zawodowy Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie
11.30 Finansowanie działalności gospodarczej – przedstawiciel Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie
12.30 Wolontariat europejski – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju
i Integracji Młodzieży w Krakowie
4. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

Patronat honorowy: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Serdecznie zapraszamy!
WSZiB też tam będzie!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę