17 sty '14

Targi Edukacyjne 27.01.2014

Targi odbędą się 27 stycznia o w godzinach 10:00-14:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Podczas targów przewidziane są:

prezentacje amerykańskich stypendystów Fulbrighta w Polsce, przedstawicieli EducationUSA oraz Konsulatu Amerykańskiego na temat systemu szkolnictwa, studiów pierwszego i drugiego stopnia, badań naukowych w USA oraz wiz amerykańskich,

indywidualne konsultacje z:

amerykańskimi stypendystami i polskimi absolwentami Programu Fulbrighta na temat konkretnych uczelni w USA,
przedstawicielami organizacji administrujących egzaminy standaryzowane takie jak SAT, GRE, TOEFL, IELTS,
pracownikami Komisji Fulbrighta na temat polskiej oferty stypendialnej Programu Fulbrighta,

loteria z atrakcyjnymi nagrodami – do wygrania książki przygotowujące m.in. do procesu aplikacyjnego i egzaminów standaryzowanych, a także vouchery na egzaminy!

Program prezentacji podczas targów edukacyjnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 27.01.2014

10.00 -10.05 Oficjalne otwarcie targów przez rektora uczelni pana prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady
10.05 -10.10 Oficjalne powitanie studentów przez dyrektora Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta panią Małgorzatę Krasowską
10.10 -10.15 Przemowa powitalna przedstawiciela Konsulatu Generalnego USA w Krakowie
10.15 -10.30 „Wszystko co robisz jest strategiczne” – prezentacja dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, p. Małgorzaty Krasowskiej
10.30 -10.45 ”How to write a good research article” – prezentacja stypendysty Fulbrighta, dr Johna Nezleka
10.45 – 11.00 “Wielodyscyplinarny charakter studiów doktoranckich w USA” – prezentacja stypendystki Fulbrighta, dr Joanny Trzeciak-Huss
11.00 – 11.15 Sesja pytań i odpowiedzi
11.15 -11.45 Przerwa na kawę – budowanie relacji, wymiana informacji między amerykańskimi stypendystami i absolwentami Fulbrighta oraz polskimi licealistami i studentami
11.45 -12.15 “American schools are open to international students. Apply!” – prezentacja dyrektora regionalnego EducationUSA na Europę Północno-Centralną, dr Chrisa Medalisa
12.15 -12.25 “Important elements in your application to American schools. How to write a good personal statement?” – prezentacja stypendysty Fulbrighta, Michała Wilczewskiego
12.25 – 12.35 “All you need to know about your recommendation letters” – prezentacja stypendysty Fulbrighta
12.35 – 12.45 “Application process as a project. Deadlines. Deadlines!” – prezentacja stypendysty Fulbrighta, Sydney Calander
12.45 – 12.55 “Work & Travel” – prezentacja przedstawiciela sekcji konsularnej konsulatu USA w Krakowie
12.55 – 13.05 ”Visas to the USA” – prezentacja przedstawiciela sekcji konsularnej konsulatu USA w Krakowie
13.05 – 13.20 Sesja pytań i odpowiedzi
13.20 – 13.30 Losowanie nagród loterii


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę