14 paź '13

Trwa nabór wniosków do projektu grantowego Stypendium im. Lesława A. P

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego.Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju.

Wspieramy ich inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym w ich środowiskach. Szczególny nacisk kłaść będziemy na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Długofalowym celem Stypendium jest:

zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych oraz
rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.

Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł.

Kto może aplikować?

Nasz projekt kierujemy do organizacji zrzeszających studentów bądź absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z od 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentujące organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia.

Jak aplikować?

1. Należy wypełnić formularz na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium.

Nabór wniosków trwa do 27 listopada 2013 r.

Kryterium oceny

Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:

będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
będą realizowane cyklicznie,
będą miały charakter międzynarodowy,
uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).

Szczegółowe informacje o Stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w regulaminie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę